fallback-thumbnail

Stališče SKGZ o slovenskih kandidatih

Pri predstavitvah kandidatov in drugih pobudah stranke Slovenske skupnosti se pogosto pojavlja ime Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Zaradi jasnosti do svojih članov in javnosti želi vodstvo Zveze naglasiti, da je kandidatura bivšega deželnega tajnika SKGZ Igorja Gabrovca v vrstah SSk izraz osebne izbire, ki nikakor ne vpliva ne na stališča SKGZ in ne na zadržanje organizacije do strank in kandidatov, ki nastopajo v sedanji volilni kampanji. SKGZ se načelno zavzema za uveljavitev slovenskih kandidatov v strankah, ki so naklonjene Slovencem. V tem smislu SKGZ podpira nastopanje Slovencev v italijanskih strankah in ne zagovarja teze, da je pravilen le nastop v vrstah slovenske etnične stranke. SSk igra svojo vlogo, ki je SKGZ ne zanika in jo spoštuje. Ostaja pa dejstvo, da so in imajo Slovenci v italijanskih strankah velik in koristen vpliv za Slovence v Italiji. Levosredinske stranke dolga leta dejansko zagotavljajo prisotnost Slovencev tako v deželnem svetu FJK kot v italijanskem in celo evropskem parlamentu. Ne bi tu naštevali vseh slovenskih izvoljenih predstavnikov v najvišjih italijanskih izvoljenih telesih in njihovih dejanj, ki so bila večkrat za manjšino življenjskega pomena (zakon o slovenskih šolah, zakon za tisk, zakon za obmejna področja, zaščitni zakon, številni zakoni ter odloki finančne in drugačne narave). Naj omenimo le prisotnost in delo Dimitrija Volčiča, ki je v evropskem parlamentu kot uradni poročevalec spremljal vstop Slovenije v EU. V zadnji Prodijevi vladi smo imeli prvič tudi slovenskega podtajnika, ki je v tem svojstvu odigral pozitivno vlogo v odnosih med Italijo in Slovenijo ter, kljub kritičnim trenutkom, izboril izboljšave za slovensko manjšino (imenovanje novega paritetnega odbora, dvojezična nižja srednja šola v Špetru, povišek sredstev za manjšino itd.). Omenjeno ne zmanjšuje vloge ostalih slovenskih političnih predstavnikov, ki so delovali v okviru levosredinskih italijanskih strank. SKGZ želi s tem naglasiti pravilnost izbire, da vodilni člani organizacije niso strankarsko-volilno aktivni, ampak da Zveza deluje v civilni družbi kot pospeševalec jezikovne, kulturne, gospodarske, športne in drugačne rasti slovenske manjšine. Politično predstavništvo pa SKGZ prepušča Slovencem, ki delujejo v strankah in to tudi italijanskih. Prav jasno zadržanje SKGZ je ustvarilo pozitivnejše in tvornejše ozračje med slovensko manjšino in italijansko večino, kot dokazujeta tudi sedanje zanimanje italijanske vsedržavne javnosti do slovenske književnosti, kulture in zgodovine v naših krajih ter ponovno načelno zagotovljena prisotnost Slovenke v senatu, kar potrjuje nenapisano obvezo italijanske levosredinske stranke do Slovencev v Italiji. SKGZ pričakuje, da bo volilna kampanja potekala brez nepotrebnih ostrin in to posebno med kandidati iste koalicije za deželne volitve.

Za Deželno tajništvo SKGZ Rudi Pavšič

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti