fallback-thumbnail

Srečanje vodstev SKGZ in ZSKD

Zveza slovenskih kulturnih društev predstavlja največjo in najbolj množično organizacijo Slovencev v Italiji, ki združuje več kot 80 društev prisotnih na celotnem ozemlju Dežele FJK. Gre za organizacijo, ki povezuje, uveljavlja jezik in razvija kulturno dediščino Slovencev v Italiji. Težko bi si bilo skratka zamisliti vsakdanji utrip ljubiteljske kulture Slovencev v Italiji brez njene večdesetletne prisotnosti. O zdajšnji stvarnosti ZSKD je tekla beseda na seji Izvršnega odbora SKGZ, ki jo je vodil predsednik Rudi Pavšič. Kulturno zvezo sta zastopala predsednica Živka Persi in član vodstva Marko Rupel. Persijeva je pozitivno ocenila sodelovanje z včlanjenimi društvi, kar je bilo očitno tudi na treh pokrajinskih skupščinah, ki so potekale v preteklih tednih. Povedala je, da se ob skrbi za notranje povezovanje trudi vodstvo ZSKD tudi za stike s sorodnimi organizacijami v Italiji oziroma znotraj drugih manjšin v širšem obmejnem območju. Na ZSKD-ju potekajo s polno paro priprave na letošnji Slofest, ki bo od 15. do 17. septembra. Novost letošnje izvedbe je njena deželnost, saj se bodo dogodki vrstili v vseh treh pokrajinah. Prireditelji pričakujejo, da bi Slofest postal praznik vseh in zato pozivajo vse organizacije in ustanove, da se vključijo v soorganizacijo in oblikovanje programa. V nadaljevanju seje vodstva krovne organizacije so se osredotočili na predlog novih kriterijev, ki jih nameravajo uvesti na deželi v zvezi s financiranjem naše skupnosti. Predstavnika ZSKD sta pri tem izpostavila svoja stališča. V razpravi so prišla do izraza tudi vprašanja o medijski pozornosti in poročanju o tako širokem in številčnem gibanju. Vsi prisotni so se strinjali, da si sama Zveza slovenskih kulturnih društev kot tudi njene številne članice zaslužijo v poročanju medijev doslednejšo, sistemsko in primernejšo pozornost pri obravnavi ponudbe tega velikega gibanja, ki ga predstavlja ljubiteljska kultura, saj s športnim svetom združuje deset in več tisoč aktivnih članov. Predsednik Pavšič je na seji Izvršnega odbora poročal o srečanju predsednikov krovnih organizacij z vodstvom Glasbene matice in Slorija, informal je vodstvo o vsebinah skupnega srečanja glede Stadiona 1. maja, o pripravah na deželno manjšinsko konferenco, ki naj bi se zgodila oktobra v Trstu, ter o vsebinah razprave na zadnji seji deželne komisije, ki je bila v celoti namenjena uvedbi novih kriterijev glede financiranja primarnih ustanov.
Trst, 30. marca 2017

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst