fallback-thumbnail

Srečanje vodstev SKGZ in SSO v Gorici

PRIMORSKI DNEVNIK, 11. novembra 2009 Manjšina se »mora potruditi« in »prispevati svoje« pri reševanju krize SSG, to pa nikakor ne pomeni, da bodo njeni predstavniki pristali na znižanje prispevkov ostalim slovenskim ustanovam v Furlaniji-Julijski krajini, ki bi jih krčenje že itak skromnih sredstev spravilo na kolena. Enotno stališče dveh slovenskih krovnih organizacij v Italiji sta poudarila deželna predsednika SKGZ in SSO Rudi Pavšič in Drago Štoka, ki sta se včeraj dopoldne sestala v goriškem KB Centru. V središču sestanka, ki so se ga udeležili tudi predstavniki pokrajinskih vodstev SKGZ in SSO Livio Semolič, Ace Mermolija, Luigia Negro, Julijan Čavdek in Igor Švab, so bila predvsem aktualna vprašanja krčenja sredstev za slovensko manjšino v finančnem zakonu, kriza SSG in predlog deželnega odbornika Roberta Molinara, da bi slovenskemu gledališču povišali prispevke na račun ostalih manjšinskih ustanov. Izhodišče je bilo ponedeljkovo dogajanje na Brdu pri Kranju, kjer je italijanski zunanji minister Franco Frattini slovenskemu kolegu Samuelu Žbogarju in novinarjem zagotovil, da bo slovenska manjšina v letu 2010 prejela isto vsoto kot letos, to se pravi približno milijon evrov več, kot jih trenutno predvideva finančni zakon. »Frattini je rekel, da bo vlada skušala poiskati primerno rešitev. To pa še ni nobena obveza. Odkar opravljam to funkcijo, ni bil položaj naše narodne skupnosti še nikoli tako zaskrbljujoč,« je podčrtal Pavšič in pribil: »Če nam Rim ne bo dodal denarja, ki nam ga je odvzel, se bomo v kratkem ukvarjali s problemom krčenja delovnih mest v naših ustanovah. Na cesti tvega ostati več deset ljudi.« Istega mnenja je bil tudi Štoka, ki je napovedal, da bosta krovni organizaciji potrkali na vrata evropskih organov, če se obljuba o povišanju prispevka ne bo uresničila. Pavšič in Štoka sta obžalovala, da je v ponedeljek odpadlo napovedano skupno srečanje z obema zunanjima ministroma in predstavniki italijanske manjšine v Sloveniji, saj je šlo za »izgubljeno priložnost«, ne glede na to pa bosta nemudoma poiskala stik s podtajnikom Alfredom Mantico, ki ga je Frattini določil za neposrednega sogovornika slovenske manjšine v Berlusconijevi vladi. Predsednika SKGZ in SSO tudi nista zanikala bojazni, da skušajo nekateri povezati vprašanje financiranja slovenske manjšine z italijansko-slovenskim dvobojem za plinski terminal pri Žavljah, kar pa je po njunem mnenju »nesprejemljivo«. V zvezi s problemom SSG sta Pavšič in Štoka poudarila, da bo danes na tržaški prefekturi pomembno srečanje, na katerem bo tekla beseda o poročilu izvedencev Marije Marc in Renata Manzonija, ki sta preučila stanje in možnosti za izhod iz krize gledališča. Predstavnika krovnih organizacij sta povedala, da načelno soglašata z vsebino ekspertize, ki predvideva npr. ustanovitev petčlanskega upravnega sveta za izhod iz krize, pomisleke pa imata v zvezi z imenovanjem dveh komisarjev. »Potrebno je, da se slovenska manjšina potrudi in prispeva k reševanju krize SSG, ne sprejemamo pa, da bi vse slonelo na njej. Predlog, da bi Društvo Slovensko gledališče prispevalo dodatnih 100 tisoč evrov letno za SSG, je sprejemljiv, če bodo predlog o povišanju prispevkov sprejele tudi javne uprave, kar pa nikakor ne pomeni, da bomo denar odvzeli ostalim ustanovam. Obstajajo druge oblike financiranja, kot so sponzorji, evroprojekti, nudenje dvorane Kulturnega doma drugim ustanovam, ipd.« je povedal Pavšič. Z njim je soglašal Štoka, po katerem bi predlog, ki ga je odbornik Molinaro prejšnji teden predstavil na zasedanju posvetovalne komisije za slovensko manjšino, ustvaril pravo »vojno med reveži«. »Če bi ostalim ustanovam odvzeli 250.000 evrov in gledališču vzporedno povišali dotacijo, bi sprožili ostra nesoglasja znotraj manjšine,« je ocenil Štoka. Predsednika SKGZ in SSO sta povedala, da bo nov upravni svet postavljen pred težke odločitve, ko bo moral načrtovati reorganizacijo SSG, saj bo pri tem neizbežno prizadeto tudi osebje. »Zavedamo se težav, do katerih bo prišlo zaradi krčenja sredstev. Zato bomo skušali dati svoj doprinos, da bi preprečili hudo socialno stisko za zaposlene in njihove družine,« je izjavil Štoka. Predsednika SKGZ in SSO sta še spomnila, da bo v ponedeljek potekala seja skupščine SSG, ki je pooblaščena, da imenuje upravni svet. Skupščino sestavljajo predstavniki Društva Slovensko gledališče ter predstavniki tržaške občine, pokrajine Trst in dežele FJK. »Sindikati so očitali dejstvo, da ima društvo v skupščini štiri predstavnike, javne uprave pa samo po enega. Da bi se izognili kritikam zaradi tega neravnovesja, bomo predlagali Društvu slovenskega gledališča, naj se glasovanja udeleži le eden izmed njegovih štirih predstavnikov, npr. predsednik,« je zaključil Pavšič.

Aleksija Ambrosi

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti