fallback-thumbnail

Srečanje vodstev krovnih organizacij in občinskih svetnikov z delegacijo Banovcev

V prejšnjih dneh se je delegacija Banovcev srečala z vodstvi krovnih organizacij in občinskimi svetniki. Na sestanku so bili prisotni za krajane Neva Husu, Walter Ban, Pavel Vidau, Guglielmo Husu, predsednik jusarskega odbora in Peter Malalan, predsednik Slovenskega kulturnega društva Grad, za krovni organizaciji Drago Štoka (SSO) in Ace Mermolja (SKGZ), občinski svetniki Iztok Furlanič, Igor Švab in Stefan Ukmar ter predsednik rajonskega sveta Marko Milkovič. Na sestanku je bil prisoten tudi novoizvoljeni zastopnik slovenske manjšine v občinsko okoljsko-krajinsko komisijo Peter Sterni. Pogovor se je nanašal na novi občinski regulacijski načrt, ki med drugim predvideva novo naselje na območju od leta 1995 opuščene vojašnice. Krajani so ponovno izrazili nasprotovanje novim gradnjam, ki bi popolnoma spremenile območje. Nakazali so okolju bolj prijazno rešitev, saj bi poleg stavb, ki bi ostale kot spomeniško zaščitene, vse ostalo spremenili v park in v ta namen so zbrali 1.600 podpisov, ki so jih priložili skupno z ugovori proti novim gradnjam kot tudi s prizivi tako na Predsednika republike kot na Deželno upravno sodišče. Občinski svetniki so poudarili, da so v sami večini veliki pomisleki nad celotnim načrtom, saj se ne ve, kdaj se bo začel postopek razprave v občinski urbanistični komisiji, ki bo morala pregledati vseh več kot 1000 ugovorov in pripomb. Prav tako se ne ve, kako je Občina odgovorila na 18 obvezujočih pomislekov deželne uprave regulacijskemu načrtu, in to kljub temu, da se predvideva možnost dokončne odobritve do konca meseca julija, a se obravnava v občinski komisiji sploh še ni začela in se tudi ne ve, kdaj je predvidena prva razprava. Poudarjena je bila seveda podpora krajanom in obveza, da bodo svetniki sproti obveščali prebivalstvo o poteku celotnega postopka in o vseh morebitnih akcijah, ki bi jim sledile, kot tudi o prisotnosti samih krajanov na sejah občinske komisije. Predsednika krovnih organizacij, ki sta krajanom izrazila vso solidarnost in bližino, sta obenem izrazila upanje, da bi Občina sama uvidela nesmoternost novih gradenj in bi se tako preprečili vsi že napovedani sodni prizivi s strani krajanov, saj so sodni postopki zelo dolgi in tudi rezultati večkrat nepredvidljivi. Tak načrt, ki predvideva črtanje zazidljivosti manjših površin in zazidljivost na tako imenovanih strateških območjih, kot je območje Banov in Padrič, ni nič drugega kot velika gradbena špekulacija na račun domačega prebivalstva in celotnega kraškega območja, ki je v preteklosti že plačal svoj visoki davek z gradnjami raznih infrastruktur.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!