fallback-thumbnail

Srečanje tržaških pokrajinskih predsednikov SKGZ in SSO s slovenskimi občinskimi svetniki

Da je tržaški regulacijski načrt v ospredju dogajanja, dokazujejo srečanja, ki že več dni potekajo na teritoriju. Včerajšnjega sta sklicala tržaška pokrajinska predsednika SKGZ in SSO Ace Mermolja in Igor Švab, ki sta v urade na Ul. sv. Frančiška povabila slovenska tržaška občinska svetnika Iztoka Furlaniča in Stefana Ukmarja ter predstavnike stanovskih organizacij, se pravi Kmečke zveze in pa Slovenskega deželnega gospodarskega združenja. Kot je uvodoma povedal Mermolja, je bilo včerajšnje srečanje namenjeno razkrivanju tega nenavadno skrivnostnega načrta, ki bo v prvi vrsti oškodoval prebivalce Krasa. »To ni nikakršen organski, pač pa izrazito gradbeni načrt, in kaže, da bodo njegove sadove koristili predvsem tisti, ki tega res ne potrebujejo.« Švab je kolegovim besedam dodal, da bo varianto regulacijskega načrta tržaški občinski svet izglasoval do 27. julija. »Dobro je, da o tej novi gradbeni špekulaciji, ki je še danes ovita v tajnost, govorimo in občinskemu svetu v dovoljenem času predložimo morebitne ugovore oziroma pomisleke.« Nov teden srečanj s prebivalci sta Furlanič in Ukmar torej začela na sedežu SKGZ. Predstavnik Stranke komunistične prenove je ta regulacijski načrt ocenil kot grob poseg na območje, ki gre od Padrič mimo Banov do Opčin, in še globlje zarisuje ločnico med mestom in Krasom; regulacijski projekt ne predvideva tu nobenega napredka, pa tudi o potrebnih obrtniških conah ni ne duha ne sluha. Ravno tako ni nobene koristi za nižje sloje prebivalstva: tržaškemu podjetju za ljudske gradnje ATER naj bi sicer dodelili 250 novih stanovanj, neizpolnjenih prošenj pa je danes 5 tisoč, kar nedvomno še dodatno veča razlike med bogatimi in manj premožnimi. »Ostro smo kritizirali tudi dejstvo, da niso bili občani o novostih obveščeni. Od objave regulacijskega načrta do septembra bo čas za ugovore in pripombe in srčno upam, da jih bo veliko.« Do 20. julija imajo svetniki možnost predstaviti amandmaje za izboljšanje načrta, 27. pa bo slednji izglasovan in šele nato objavljen v uradnem vestniku. Od septembra pa naj bi bili na potezi prebivalci, ki imajo na voljo mesec dni za vložitev morebitnih pripomb in ugovorov. Regulacijski načrt naj bi pomenil prostorsko načrtovanje, je bil včeraj ironičen predstavnik Demokratske stranke Ukmar. Po padcu meje se je naš prostor še razširil, tako da je celo miljski župan Nerio Nesladek najavil nove projekte z mestno Občino Koper. »Tržaški regulacijski načrt pa se kot vedno ustavi na meji z Zgonikom oziroma s Sežano in še zdaleč ne upošteva novih geopolitičnih sprememb,« je včeraj ugotavljal Ukmar ob ponovnem desničarskem političnem principu »deregulation«, ki posega v teritorij, kjer je slovenska narodnostna skupnost gosto naseljena. »Neznanka še vedno ostajajo Bani, kjer načrtujejo novo mestece, podobno Berlusconijevemu Milano 2. Kje je pri tem razvoj območja? Uprli smo se tajnosti in že nekaj časa romamo po teritoriju in obveščamo prebivalstvo, kajti prepričani smo, da so poteze premišljene in imajo točno določene cilje.« S strani večine ni bilo v občinskem svetu nobenega znaka, slovenska svetnika pa sta zagotovila svojo pomoč in podporo skupinam, ki bodo vložile ugovore. (sas)

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti