skgz-zssdi-novi-matajur

Srečanje SKGZ-ZSŠDI, v Benečiji se krepi športna ponudba v slovenskem jeziku

Srečanje SKGZ-ZSŠDI, v Benečiji se krepi športna ponudba v slovenskem jeziku

 

Spodbujati športne dejavnosti v Benečiji, predvsem za najmlajšo generacijo, v sodelovanju s Planinsko družino Benečije in s podpiranjem njenega dolgoletnega delovanja. To je skupni cilj, ki so ga še enkrat poudarili predstavniki ZSŠDI, Planinske družine Benečije in pokrajinskega odbora SKGZ na skupnem sestanku 16. marca v Čedadu.

 

Šlo je za prvo v nizu srečanj, ki jih namerava pokrajinski odbor SKGZ prirediti, da bi prispeval k boljšemu medsebojnemu poznavanju in sodelovanju med beneško družbeno stvarnostjo in deželnimi slovenskimi ustanovami. Združenje slovenskih športnih društev v Italiji so na sestanku zastopali predsednik Ivan Peterlin, Igor Tomasetig in Loredana Prinčič, Planinsko družino Benečije predsednica Luisa Battistig in odbornik Igor Tull, videnski pokrajinski odbor Slovenske kulturno-gospodarske zveze pa predsednica Luigia Negro in odbornice Lucia Trusgnach, Jole Namor in Luisa Cher.

 

Delegacija krovne športne zveze Slovencev v Italiji je razložila, kako deluje ZSŠDI, obenem pa spomnila, da so s pobudami ob beneški etapi lanske kolesarske dirke po Italiji začeli krepiti svojo prisotnost tudi v Benečiji. “Za vse dejavnosti pa smo se seveda dogovorili s predstavniki tega območja in predvsem z dvojezično šolo,” je poudaril Peterlin. Tako je letos na primer na dvojezični šoli začel delovati športni krožek. Člani pokrajinskega odbora SKGZ so izrazili svoje zadovoljstvo nad dejstvom, da se v Benečiji krepi športna ponudba v slovenskem jeziku. Obenem pa so opozorili predstavnike ZSŠDI, da je na tem območju identitetno vprašanje še vedno občuteno, tako da je treba pri organizaciji različnih dejavnosti upoštevati tudi ta vidik. Predsednica Planinske družine Benečije Luisa Battistig pa je poudarila, da že 26 let uspešno delujejo v Benečiji, kjer so s časom vzpostavili in okrepili stike z organizacijami iz Posočja. Njihovo razvejano delovanje zasluži in potrebuje čimvečjo podporo.

 

Novi Matajur, 22. marec 2017

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti