fallback-thumbnail

Srečanje SKGZ z vodstvom SDGZ

Spričo nelahkega gospodarskega položaja, ki zaradi globalne krize, zajema tudi naš prostor in posledično tudi podjetja in druge gospodarsko-finančne sredine zamejskega prostora, sta vodstvi Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Slovenskega deželnega gospodarskega združenja mnenja, da je treba poiskati primerne pristope, ki bi prispevali k blažitvi oz. zajezitvi morebitnih kriznih zarišč. V okviru takšnega razmišljanja, naj se udejani večje sinergično povezovanje med krovno organizacijo in osrednjo gospodarsko sredino Slovencev v Italiji. To je izšlo na srečanju vodstev obeh organizacij, ki je potekalo na sedežu SKGZ in ki sta ga vodila predsednika Rudi Pavšič in Niko Tenze. Srečanje je bilo tudi priložnost za poglobljeno razpravo o nekaterih aktualnih problematikah, ki so vezane na zdajšnji položaj znotraj naše narodnostne skupnosti. Predsednik SDGZ je podprl reformna prizadevanja krovne organizacije ki se napovedujejo ob bližnjih pokrajinskih in deželnem kongresu, ki bo bo 22. in 23. maja v Gorici oz. v Trstu. Na srečanju, ki so se ga za gospodarsko združenje udeležili še Marino Pečenik, Karlo Devetak in Marko Štavar ter Livio Semolič, Marino Maršič, Dorica Kresevič in Juri Kufersin za Skgz, so se dotaknili tudi tematik, ki zadevajo cežmejno povezovanje na gospodarskem področju, večje dogovarjanje med ustanovami, ki se ukvarjajo z gospodarskimi oz. problematikami teritorija ter o potrebi po čim bolj poenoteni servisni ponudbi. Na srečanju je bila posebej izpostavljena skrb, da se dejavnost SDGZ na Goriškem čim boljše utrdi in da se ustvarijo vsi pogoji, da se ob danih pokrajinskih specifikah uveljavijo deželna izhodišča in strategije. Beseda je tekla tudi o perspektivah in premagovanju zdajšnjih težav v Slovenskem deželnem zavodu za poklicno izobraževanje ter o potrebi po večjem dogovarjanju in iskanju skupnih pobud med SDGZ in drugimi gospodarskimi partnerji znotraj lani nastalega gospodarskega omizja, ki ga ob krovni gospodarski organizaciji sestavljajo še Kmečka zveza, Zadružna kraška banka, Zadružna posojilnica Doberdob-Sovodnje, Finančna družba KB 1909, Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno gospodarska zveza. Smiselno je, da omizje pripravi nekaj osnovnih izhodiščnih predlogov tudi kar zadeva vlogo gospodarskega foruma pri povezovanju obmejnega prostoa in specifično odnosa z gospodarskimi subjekti v Sloveniji. S tem v zvezi so na srečanju podprli zamisel, ki je nastala na srečanju SDGZ z vodstvi obeh krovnih organizacij, da bi čimprej prišlo do srečanja gospodarskega omizja z ministroma za gospodarske dejavnosti Lahovnikom in za Slovence v sosednjih državah Žekšem.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti