fallback-thumbnail

Srečanje SKGZ - Mavrična levica: Manjšina potrebuje reforme

TRST – Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Mavrična levica sta na včerajšnjem srečanju obravnavali celo vrsto aktualnih tem, ki zadevajo slovensko manjšino in naše širše okolje. Ugotovili sta, da se politična klima v tem prostoru poslabšuje, kar najbolj občutita slovenska in italijanska manjšina v Istri, kot dokazuje žalostna zgodba krčenja italijanskih finančnih prispevkov za njune kulturne ustanove. Pobudo za srečanje je v okviru priprav na spomladanski deželni kongres dala SKGZ (njeno delegacijo je vodil predsednik Rudi Pavšič), Mavrično levico pa so zastopali deželni svetniki Igor Kocijančič, Roberto Antonaz, Stefano Pustetto, goriški pokrajinski odbornik Marko Marinčič in Mario Lavrenčič. Stojan Spetič, ki se srečanja ni mogel udeležiti, je poslal pismeni dokument, ki so ga obravnavali na sestanku. Pavšič je izpostavil stališče, da manjšina ne glede na sedanjo kritično finančno situacijo nujno potrebuje notranje reforme in torej novo organiziranost. Glavne »reformne« smernice vsemanjšinske programske konference (njena organizatorja sta bila SKGZ in SSO) so tudi po mnenju Mavrične levice še vedno aktualne in istočasno izvedljive. Tudi spričo odklonilnih stališč Sveta slovenskih organizacij očitno (še) ni pogojev za eno samo manjšinsko krovno organizacijo, kot tudi ni pogojev za eno samo vseslovensko politično stranko. Glede spomladanskih občinskih volitev (najbrž bodo v začetku junija, skupaj z evropskimi) so bil na srečanju mnenja, da so uprave in koalicije v narodno mešanih občin na Tržaškem in Goriškem dobro delale ter da zato ne vidijo razlogov za korenite spremembe. V slovenski manjšini si nihče ne more lastiti vloge edinega branitelja Slovencev, saj se vsi po lastnih močeh in na raznih področjih trudimo – je dejal Pavšič – za dobrobit celotne manjšine. Na srečanju je bilo tudi slišati pohvalo na račun Slovenije, ki v teh nelahkih trenutkih s svojimi institucijami stoji ob strani slovenski manjšini. Predsednik SKGZ je dejal, da njegova organizacija konkretno razmišlja o koordinaciji vseh subjektov, ki v manjšini stremijo po drugačni in smotrnejši notranji organiziranosti.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti