fallback-thumbnail

Srečanje s predstavniki stranke Forza Italia

Posebnost Dežele Furlanije Julijske krajine je treba zagotoviti s primernimi vsebinami in konkretnimi dejanji. Mednje sodi odnos, ki ga mora deželna uprava imeti do slovenske in drugih narodnih in jezikovnih skupnosti ter skrb za sistemsko povezovanje na območju Alpe-Jadran. Potrebno je storiti vse, da se na obmejnem teritoriju, še zlasti v videmski pokrajini, ki beleži precejšnje kritičnosti v družbeno-gospodarskem sektorju, razvije čim več evropskih projektov, ki lahko omogočijo večjo aktivnost na tem območju in okrepijo čezmejno sodelovanje.
To so bile glavne tematike, ki so jih obravnavali na srečanju med vodstvom SKGZ in predstavniki stranke Forza Italia. Sestanka, ki je potekal na sedežu Dežele FJK, so se za SKGZ udeležili deželni predsednik Rudi Pavšič ter pokrajinska predsednika Marino Marsič in Livio Semolič, zastopstvo FI pa je vodila deželna koordinatorka stranke in poslanka Sandra Savino, ob kateri so bili načelnik svetniške skupine v Deželnem svetu FJK Riccardo Riccardi ter svetnika Rodolfo Ziberna in Roberto Novelli.
Predstavniki krovne organizacije so posebej poudarili, da se SKGZ zavzema za celovito uveljavljanje zaščitnega zakona in opozorili na potrebo, da se med Deželo FJK in Slovenijo vzpostavijo stalne oblike sodelovanja. Izrazili so tudi željo, da se v novem državnem volilnem zakonu zagotovi mesto v parlamentu tudi predstavniku slovenske narodne skupnosti. Posebej pa so izpostavili težave pri dogovarjanju med Italijo in Slovenijo glede načrtovanja evropskih projektov.
Srečanje je ponudilo priložnost, da sta delegaciji ocenili odnos med desnosredinskimi strankami in slovensko narodno skupnostjo. Medtem ko se položaj na Tržaškem in Goriškem izboljšuje in ni zaznati kakih posebnih ostrin, tega ne moremo zatrditi za Videmsko. V umirjenem pogovoru je prišla na dan potreba po dialogu in spoštovanju različnih pogledov na vprašanje knjižne slovenščine in narečnih različic. Vsi bi morali spoštovati duh in določila zaščitnega zakona, ki nikomur ničesar ne vsiljuje. Zato je bojazen, ki jo nekateri širijo po dolinah, češ da se bo to območje nasilno poslovenilo, popolnoma odveč in škodi omikanemu sožitju in medsebojnemu spoštovanju. Skupaj moramo poiskati najprimernejšo rešitev za kakovosten družbeno-gopodarski razvoj, tudi s pomočjo evropskih projektov v sinergiji z bližnjo Slovenijo. Dodano vrednost predstavlja v teh krajih prav slovenska narodna skupnost, zato si bo SKGZ prizadevala za zmanjšanje napetosti. To bo krovna organizacija storila z dialogom in brez kvarnih emocionalnih negativnosti v dobrobit celotne skupnosti.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst