fallback-thumbnail

Srečanje s predstavniki Agrarne skupnosti

Slovenska kulturno-gospodarska zveza bo predlagala stalno omizje glede problematike teritorija in z njim povezanim razvojem. To je predsednik krovne organizacije Rudi Pavšič ponudil v premislek predstavnikom Agrarne skupnosti, ki so jo zastopali Claudio Stergonšek, Miran Ravbar, Silvester Metlika, Marko Milkovič, Drago Vremec in Carlo Grgič. O takšni obliki stalnega medsebojnega preverjanja se bo predsednik SKGZ pogovoril še z drugimi zainteresiranimi sogovorniki (izvoljeni predstavniki, stanovske organizacije, krajevne uprave, itd.), predvsem pa bo poslušal mnenje predsednika Sveta slovenskih organizacij. Dejstvo je, da glede teh za manjšino izredno pomembnih problematik obstajajo v manjšini precejšnje izhodiščne razlike in tudi zaradi tega je večkrat težko najti potrebno in koristno sintezo. Predstavniki Agrarne skupnosti, ki združuje srenje in juse na Tržaškem, so izpostavili svojo vizijo glede vprašanja izplačevanja odškodnine za razlaščene parcele za gradnjo avtoceste (o tem so predstavniki krovnih in trije slovenski občinski svetovalci izročili županu Dipiazzi dokument), navedli težave, s katerimi se srečujejo v zvezi s skupno lastnino v Sloveniji ter orisali vlogo svojih organizacij, kar zadeva skrb za slovensko prisotnost na teritoriju. Predsednik Pavšič (sestanka se je udeležil tudi tajnik Marino Marsič) je podčrtal skrb, ki jo je SKGZ vedno izkazovala tem problematikam, in izpostavil potrebo po nekakšnem srednjeročnem načrtu, ki bi ponudil novo vizijo na tem področju. Ohranjevanje in vrednotenje teritorija je treba uresničevati ob ponujanju gospodarskih in vsesplošnih perspektiv mlajšim generacijam ter upoštevati novosti, ki so se zgodile v obmejnem prostoru. Podčrtal je še različne problematike, s katerimi se s tem v zvezi srečujejo v tržaški, goriški in videmski pokrajini. Posebej v Benečiji bi kazalo primerneje pristopiti k tem vprašanjem in to v času, ko se v Terskih in Nadiških dolinah ter v Reziji zgrinjajo temni oblaki negacije slovenskega jezika.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti