fallback-thumbnail

SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV »LEX«

Slovenska kulturno-gospodarska zveza – SKGZ je že nekaj let dejavna
na področju evropskega projektiranja. Kot vodilni partner se je z
drugimi sedmimi projektnimi partnerji vključila v Standardni projekt
LEX – Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Italiji in
Sloveniji. Projekt, ki ga sofinancira Program za čezmejno sodelovanje
Slovenija – Italija 2007-2013, se je uradno začel 1. novembra lani in se
bo zaključil oktobra leta 2014. Njegov cilj je usmeriti pozornost pravnim
vidikom zaščite manjšin, še zlasti zaščite slovenske narodne skupnosti v
Italiji in italijanske narodne skupnosti v Sloveniji.

Vodilni partner SKGZ in projektni partnerji so se zbrali pretekli petek,
22. junija 2012, v Trstu, v Gregorčičevi dvorani. Namen srečanja je
bil preveriti stanje izvajanja projekta. Partnerji, ki so po zasnovi
projekta dejavni v prvem letu, so imeli med srečanjem glavno vlogo.
Inštitut J. Maritain iz Trsta, Slovenski raziskovalni inštitut, Inštitut za
upravno pravo iz Ljubljane in Oddelek za politične in družbene vede
Univerze v Trstu sodelujejo namreč pri izvedbi petih raziskav. Gre za
poglobljeno raziskovalno dejavnost, katere namen je preveriti dejansko
stanje in učinke zaščitne zakonodaje v Italiji in Sloveniji. Ob tem je del
pozornosti usmerjen v analizo percepcije izvajanja zaščitnih norm s strani
prebivalcev obmejnega območja med Italijo in Slovenijo.

Ostali partnerji so Italijanska Unija, Obalno samoupravna skupnost
italijanske narodnosti iz Kopra in KD Ivan Trinko.

Na petkovem srečanju so partnerji sporočili, da spoštujejo časovno
zasnovo projekta. Ob koncu prvega projektnega leta, jeseni letos, bo
po predvidevanjih raziskovalno delo zaključeno. V drugem projektnem
letu bodo rezultati raziskav izšli v strokovnem zborniku. Poleg tega,
predvideva projekt LEX v naslednjih dveh letih še okrogle mize, specifične
pravno-zakonodajne delavnice, tri večje konference in 18 delavnic, ki
bodo namenjene višjim srednjim šolam.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti