fallback-thumbnail

Srečanje predsednikov krovnih organizacij na tržaški prefekturi glede delovanja dvojezičnega urada v Trstu

Predsednika krovnih organizacij Rudi Pavšič za SKGZ in Drago Štoka za SSO (srečanja se je udeležil tudi direktor SDGZ Andrej Šik) sta bila danes dopoldne na tržaški prefekturi, kjer sta se srečala z namestnico vladnega komisarja v Furlaniji Julijski krajini dr. Giuliano Perrotto. Pred nedavnim je tržaška prefektura, v dogovoru z nekaterimi krajevnimi predstavništvi državnih uprav, odprla dvojezični urad, ki ga predvideva sam zaščitni zakon. Podoben urad so pred nedavnim odprli tudi na goriški prefekturi. Namestnica vladnega komisarja je zamejskim predstavnikom orisala vlogo in dejavnost urada. Povedala je, da urad deluje malo časa in da je v nekakšni "preizkusni" fazi. Želja prefekture pa je, da širi njegove pristojnosti na celotnem javno-upravnem področju. V tem smislu je naglasila željo po tesnem sodelovanju s predstavništvom slovenske manjšine. V ta okvir sodi tudi povabilo, naj bi predsednika krovnih organizacij uradno obiskala dvojezični urad in se na licu mesta seznanila z njegovo stvarnostjo. Pavšič, Štoka in Šik so izrazili zahvalo za konkretne korake, ki so jih deželne vladne sredine storile na poti izvajanja zaščitnih norm. Poudarili so potrebo po čim večji in kapilarni informaciji o pristojnosti urada in uslugah, ki jih nudi predstavnikom slovenske narodnostne skupnosti. Krovni organizaciji sta se strinjali po nekakšnem stalnem koordiniranju in medsebojnem informiranju. Predlagali so tudi nekaj konkretnih pobud v to smer, od priložnostnih informativnih depliantov do primernosti poročanja zamejskih medijev o delovanju urada. Sicer bo to predmet poglobljene diskusije ob priložnosti uradnega obiska dvojezičnega urada. Predsednika SKGZ in SSO sta dr. Perrottovo povabila, naj obišče nekatere naše osrednje inštitucije in organizacije in se neposredno seznani z njihovo dejavnostjo in pomembno vlogo v korist ne samo slovenske, marveč širše javnosti. Srečanje na tržaški prefekturi je bilo obenem priložnost, da so predstavniki manjšine orisali organizacijsko strukturiranost znotraj naše skupnosti. Predsednika krovnih organizacij sta predstavnico vladnega komisariata seznanila z vsebino obiska, ki sta ga imela v Rimu pri predsedniku italijanske države Giorgiu Napolitanu ter kasnejšemu obisku pri tržaškem prefektu Giovanniju Balsamu.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti