fallback-thumbnail

Srečanje predsednikov krovnih, Kmečke zveze in SDGZ

V Križu so se sestali zastopniki Sveta slovenskih organizacij, Slovenske kulturno-gospodarske zveze, Slovenskega deželnega gospodarskega združenja in Kmečke zveze in ocenili vrsto vprašanj, ki so vezana na naselitveni prostor slovenske narodne skupnosti. Prisotni na srečanju Walter Bandelj, Rudi Pavšič, Niko Tenze, Andrej Šik in Franc Fabec so delili mnenje, da je nujno nadgraditi sistem, ki bi manjšinskim organizacijam omogočil boljšo povezavo, da bi skupaj ocenjevale in odgovarjale na nekatera za manjšino pomembna vprašanja, kot je upravljanje teritorija.
Predstavniki krovnih in stanovskih organizacij so ocenili za pozitiven premik, nedavne izjave predsednice deželne vlade Serracchianijeve glede upravljanja teritorija, na katerem je zgodovinsko naseljena slovenska narodna skupnost. Besedam – so bili mnenja – morajo slediti dejanja, kjer bodo urejeni pogoji, da bodo ljudje in organizacije, ki na tem teritoriju živijo, lahko razvijale svojo dejavnost, ki bo prav gotovo prostoru zagotovila dodano vrednost. To velja v prvi vrsti za kraško območje in za obmejno območje videnske pokrajine.
Model, ki se je razvil v Brdih, je lahko za zgled v upravljanju celotnega teritorija, kjer živi naša narodna skupnost. Ta pa naj se ne oredotoča le na kmetijstvo, ampak naj vključuje tudi druge specifike teritorija, ki imajo prav tako lahko veliko potencialov. To se bo udejanjilo le, če bodo na tem območju zmanjšane določene vinkulacije in prepovedi, ki v bistvu onemogočajo vsako razvojno dejavnost.
Potrebno bo premisliti vlogo gospodarskega foruma, ki je bil doslej premalo dejaven in povezovalen. Ta organ je nastal prav z namenom, da poveže določene manjšinske subjekte, ki delujeo na ekonomskem področju in v njega so vključeni poleg krovnih organizacij še SDGZ, Kmečka zveza, obe posojilnici in finančna družba KB 1909.
Naša narodna skupnost ne bo uspešna, če se ne bo znala povezovati znotraj sebe in skupaj nastopati, ko gre za manjšino pomembna vprašanja. Doslej je bilo okoli teh vprašanj preveč soliranja in samostojnega nastopanja posameznih subjektov. Zelo pomembno je, da je pri teh vprašanjih še večja povezanost s krajevnimi upravami, v prvi vrsti z občinami in Deželo FJK, kot tudi tesnejši stiki s podobno stvarnostjo v Sloveniji.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst