fallback-thumbnail

Srečanje na županstvu v Novi Gorici: nagovor predsednika SKGZ Rudija Pavšiča

Spoštovana zunanja ministra Republike Italije in Republike Slovenije Massimo D'Alema in Dimitrij Rupel, Spoštovana gospoda župana mest Nova Gorica in Gorica, Spoštovani prijatelji italijanske manjšine v Sloveniji, Spoštovani predstavniki javnih uprav z obmejnega prostora

Slovenci v Italiji poudarjamo pomen dobrososedskih odnosov med Slovenijo in Italijo ter aktivnega čezmejnega sodelovanja. Skorajšnja odprava Schengenske meje in uvedba skupne evropske valute v Sloveniji predstavljata nov korak k poenotenju prostora in izboljšanju splošnih razvojnih pogojev tudi za manjšinske skupnosti, ki tu živijo. Manjšine na tem območju predstavljajo tkivo, ki povezuje zgodovinsko pluralen prostor, ki mu je usojeno, da postane del utripajočega srca nove Evrope. Predstavljajo zelo pomembno omrežje, ki ob primernem ovrednotenju lahko in mora odigravati pomembno vlogo v velikem razvojnem postopku, ki bo slonel prav na središčnosti celotnega območja. Zgodovinski prelomni dogodki in skupno bivanje v združeni Evropi nam ponujajo veliko priložnost za vsestransko rast, blagostanje in prijateljstvo med bližnjima državama in bližnjima narodoma. V vse večjem in svobodnejšem svetu pa moramo tudi v nas samih najti modrost in moč, da uresničimo veliki načrt, ki nam ga zgodovina ponuja kot skupno prihodnost. Prepričani smo, da je treba čimprej premostiti pojmovanje manjšine kot negativni dejavnik našega časa, ker v novi združeni Evropi, ki je izbrala pot miroljubnega sožitja in največjega možnega sodelovanja, smo pravzaprav manjšina vsi. V tem smislu bi radi dosegli, da bi naša „manjšinskost“ prerasla dosedanji pomen in dobila novo vlogo v odnosih med obema državama. Če hočemo uresničiti te načrte, moramo seveda razpolagati s podporo javnih ustanov in s primernimi zakonodajnimi instrumenti. To pomeni, da je popolno uresničevanje zaščitnega zakona pogoj, da bo naša narodnostna skupnost odigrala vlogo, ki ji pripada v tej novi Evropi, v kateri z enakim dostojanstvom lahko uveljavljamo naš jezik in našo kulturo. Nastop Prodijeve vlade odpira novo poglavje tudi v odnosih do slovenske manjšine in povsem upravičeno je naše pričakovanje, da bomo skupaj nadoknadili petletno blokado zaščitnega zakona, ki je bila izraz prejšnjih in drugačnih političnih vizij. Na ta način bomo prispevali k utrjevanju procesa ustvarjanja skupnega življenjskega prostora in zarisali bomo tisto strategijo, ki nas bo infrastrukturno, kulturno in jezikovno boljše povezovala ter zamere iz preteklosti prepustila preučevalcem zgodovine, nam pa ponudila nove priložnosti, da bi tudi s spravnimi gestami poiskali najboljši jutri za nas same in predvsem za naše bodoče generacije. Hvala za pozornost

Rudi Pavšič, predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti