dobrila-bandelj

Srečanje krovnih organizacij slovenskih manjših

 

Povezovanje Slovencev, ki živijo na obmejnem območju sosednjih držav Republike Slovenije, je nujnega pomena, še zlasti iz principa solidarnosti med Slovenci. V ta namen so se pred nekaj tedni na pobudo SKGZ in SSO na zoomu sestale vse krovne organizacije slovenskih skupnosti, ki živijo v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem. Skupnega srečanja so se tako udeležili predsedniki in predsednice osmih organizacij: Zveze slovenskih organizacij na Koroškem, Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, Narodnega sveta koroških Slovencev, Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko, Zveze Slovencev na Madžarskem, Zveze slovenskih društev na Hrvaškem in dveh organizatorjev srečanja.

Vsi prisotni so izrazili navdušenje in zadovoljstvo, da je po dolgem času prišlo do skupnega soočenja. Prav tako so bili vsi enotni nad predlogom, da se tovrstna srečanja zgodijo še vnaprej, sicer brez formalnih tvorb, ki bi omejile delovanje tega foruma, kot se je že dogajalo v preteklosti. Temeljno izhodišče je ugotovitev, da Republika Slovenija potrebuje poglede in mnenja manjšinskih skupnosti pri oblikovanju jasne politike do njih, saj je zaenkrat strategija za naslednja leta precej nejasna.

V ta namen so se vsi prisotni strinjali, da oblikujejo v naslednjih mesecih seznam prioritet in ga razvijejo v skupni načrt. Soglasno je odmevala ugotovitev, da mora Urad Vlade RS za Slovence in po svetu pospešiti medresorsko sodelovanje in posredovati pristojnim ministrstvom specifična vprašanja narodnih skupnosti.

Beseda je tekla tudi o skupnem evropskem načrtovanju, o morebitnih skupnih projektih ob dvenu evropskih jezikov in o večji vidljivosti skupnosti Slovencev in Slovenk, ki živijo izven meja Republike Slovenije.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti