fallback-thumbnail

Srečanje goriškega pokrajinskega tajništva SKGZ s pokrajinskim vodstvom slovenske komponente Demokratske stranke

Člani pokrajinskega tajništva SKGZ so se v petek srečali s pokrajinskim vodstvom slovenske komponente Demokratske stranke (DS), da bi poglobili nekatera aktualna vprašanja, ki zadevajo goriško in še posebno manjšinsko stvarnost. V uvodnem pozdravu je predsednik SKGZ Livio Semolič čestital Andreju Gergoletu za imenovanje v deželno vodstvo DS, kar pomeni priznanje njemu in nasploh vsej slovenski komponenti. V nadaljevanju je izpostavil potrebo po tesnejši povezavi med vsemi javnimi predstavniki slovenske manjšine. »Napočil je čas konkretnih premikov v smeri reform manjšinske organiziranosti, ki naj bi učinkovito zadostile spremembam in razvoju naše narodnostne skupnosti. To naj bi se kazalo tudi pri sami porazdelitvi sredstev, ki bi morala odražati in nagraditi dejansko učinkovitost naših struktur,« je poudaril Semolič in nadaljeval: »V kratkem bo SKGZ izoblikovala svoja stališča, saj želi prispevati k tvorni dialektiki, od katere si pričakujejo konkretne zaključne sinteze in obveze.« Andrej Gergolet je poudaril, da je nadvse potrebna interakcija med civilno družbo in strankarsko komponento. Spregovoril je tudi o nekaterih težavah, ki so se nakopičile v zadnjem polletju zaradi zahtevne kongresne dejavnosti in zaradi opravljanja formalnih postopkov, ki se za slovensko komponento sicer še nadaljujejo. Komaj v prihodnjih tednih bodo izbrani člani pokrajinskih in deželnega vodstva komponente, kar bo omogočilo pospešitev dejavnosti in aktivne politične prisotnosti na teritoriju. Vsekakor je goriški del komponente povsem zadovoljen z dosedanjimi rezultati tako na ravni občinskih krožkov v Sovodnjah in Doberdobu kot tudi v sami Gorici. Ojačiti bo treba dejavnost v števerjanski občini, kjer računajo na samostojni nastop občinskega krožka. Goriški občinski svetnik Aleš Waltritsch je svoj poseg posvetil problematiki EZTS-ja, okrog katerega je prišlo do nepotrebnih polemik tudi znotraj manjšine. »Ta organ gotovo ne bo v trenutku rešil vseh problemov čezmejnega prostora, gotovo pa lahko predstavlja odskočno desko za sodelovanje med Gorico in Novo Gorico. Seveda je nadvse pomembno dejstvo, da bo uradni sedež v Trgovskem domu, kar bo lahko sprožilo pozitivno dinamiko v udejanjanju zadevnega člena zaščitnega zakona,« je poudaril Waltritsch in ugotavljal, da bi goriška občinska uprava lahko bolje vključila občinski svet v poglobitev tega projekta, žal pa je župan Ettore Romoli do zadnjega zakrival svoje namene in tako onemogočil poglobljeno razpravo. Deželni predsednik SKGZ Rudi Pavšič je poudaril, da je imel velika pričakovanja do novonastale DS, sicer pa še vedno upa, da se bo sinergija med katoliško in laično levosredinsko tradicijo izkazala za učinkovito. To je po njegovem mnenju pomembno tudi za slovensko manjšino, kot je nedvomno tudi pomembno, da prebrodi svojo krizo levica, ki je preveč razdrobljena in zato neučinkovita. Pavšič pričakuje čim bolj korektno sodelovanje z deželnim vodstvom DS, pred katerim so številni izzivi, med katere nedvomno spada tudi odnos s slovensko narodno skupnostjo in samo Slovenijo. Zato po besedah Pavšiča ne koristijo nikomur polemike, ki šibijo predvsem tiste, ki bi morali sooblikovati razvojne strategije za manjšinsko organiziranost. »SKGZ bo še naprej delovala propozitivno in konstruktivno; probleme bo reševala z dialogom, ne pa s konfliktualnim pristopom,« je poudaril Pavšič. Prisotni so v celoti podprli tak pristop in se zavzeli za sodelovanje med civilno družbo in politiko. Po njihovem mnenju ravno Gorica lahko v tem trenutku predstavlja primer dobre prakse, pomembno pa je tudi dejstvo, da se je v goriški slovenski komponenti DS izoblikovala čisto nova, mlada skupina, ki lahko vnese v politično udejstvovanje prepotrebno svežino in energijo tudi v oporo javnim upravam. SKGZ je s srečanjem začela niz političnih soočanj, ki bodo zajela v prvi vrsti stranke, kjer je slovenska prisotnost največja, nato pa se bodo nadaljevala še z ostalimi. (Na sliki: Livio Semolič, predsednik SKGZ za Goriško)

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti