pavsic-in-bandelj_0

Srečanje deželnih vodstev krovnih organizacij

 

 

Volilni izidi za obnovo italijanskega parlamenta so pokazali, da je prišlo do bistvenih premikov v smeri desnice in gibanja petih zvezd. Ta trend, četudi ne v istih dimenzijah, smo zabeležili tudi na območju, kjer živi slovenska narodna skupnost, še posebej v Benečiji. Potrebna je resna analiza teh izidov, da bolje razumemo, zakaj je prišlo do teh premikov znotraj naše skupnosti in zakaj se je del slovenskih volilcev oddaljil od strank, ki so tradicionalno podpirale in stale ob strani slovenski manjšini.

O tem je tekla beseda na srečanju deželnih vodstev krovnih organizacij, ki sta ju vodila predsednika SKGZ Rudi Pavšič in SSO Walter Bandelj. Argumentov v obravnavi je bilo kar nekaj, od ocene osrednje Prešernove proslave, ki je pustila določena odprta vprašanja, do zadnjih srečanj o glasbenem šolstvu in večjezičnem poučevanju v Kanalski dolini.

Osrednja tema je bila namenjena nastanku Svetovalnice za uveljavljanje pravic slovenske manjšine v Italiji, ki jo bosta krovni organizaciji v kratkem predstavili javnosti. Osrednje delovne smeri svetovalnice bodo namenjene pridobivanju novih jezikovnih pravic in uveljavljanju zakonskih določil, kar zadeva pravice posameznikov, uveljavljanja jezika v javnosti in vidno dvojezičnost (tako v javnem kot v zasebnem sektorju).

Operativno skupino, ki bo imela ožji strokovni svet, bosta vodila koordinatorja in bo delovala na celotnem deželnem teritoriju (sedeže bo imela v uradih obeh krovnih organizacijah v vseh treh pokrajinah). Na seji je bila izražena potreba, da bi koordinacija izražala celovit manjšinski organiziran sistem, obenem naj bi bila v pomoč tudi zunanjim sogovornikom in partnerjem. Prioritetno se bo svetovalnica ukvarjala s pripravo pravne in vsebinske podlage, kar zadeva večjo »zajamčenost« slovenskega predstavništva v italijanskem parlamentu kot tudi v deželnem svetu FJK. V sklop delovanja novega skupnega subjekta sodi tudi razprava o zunanjih simbolih naše narodne skupnosti, začenši z dokončno izbiro manjšinske zastave.

Po deželnih volitvah bosta krovni organizaciji dali pobudo za  sestavo manjšinskega omizja za šolstvo. Na seji so si bili edini, da slovensko šolstvo, ki sodi med prioritetna vprašanja sleherne narodne skupnosti, potrebuje vsemanjšinsko režijo, tako za vsebinske kot operativne izbire. Posebna skrb pa mora biti namenjena slovenskemu jeziku in kakovosti šolske ponudbe.

V zvezi z glasbenim šolstvom je prišlo do nekaterih novosti glede predloga o javnem priznanju Glasbene matice in šole Emila Komela. O tem se bodo pogovorili v naslednjih dneh skupaj z obema šolama, vodjo šolskega urada in predsednico paritetnega odbora.

 

Trst, 16. marca 2018

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti