trgovski-junij-2018

Sprostili so se prostori v drugem nadstropju Trgovskega doma

 

 

Takoj vseljivih tristo kvadratnih metrov

 

V Trgovskem domu na Korzu Verdi v Gorici so se sprostili dodatni prostori. Gre za tristo kvadratnih metrov že urejenih in takoj vseljivih osmih sob različnih velikosti v drugem nadstropju palače. Njihovo vračanje Slovencem je predvideno po zaščitnem zakonu 38/2001.

Prostore v drugem nadstropju, ki gledajo na Korzo, je od leta 2002 uporabljala krajevna izpostava pravosodnega ministrstva. Pred enim letom je nakazala možnost, da jih bo zapustila. »V zadevo se je vpletla tudi kvestura. Ta se bo preselila iz palače na Trgu Cavour v poslopje na Trgu sv. Frančiška, kjer ima sedež ustanova za javna dela. Deželna direkcija agencije za državno posest je tedaj namignila, da bi ustanovo za javna dela preselili ravno v drugo nadstropje Trgovskega doma. Na takšen namig sem ostro reagiral, nakar so pri deželni direkciji spoznali, da ne morejo mimo določil 19. člena zaščitnega zakona,« pravi koordinator komisije za Trgovski dom Livio Semolič, ki usodo drugega nadstropja spremlja že nekaj let.

V prejšnjih dneh si je prostore ogledal v spremstvu predstavnikov agencije za državno posest in pravosodnega ministrstva. «Prostori so lepo urejeni in takoj vseljivi. Naslednji korak je njihov formalni prenos najprej s pravosodnega ministrstva na agencijo za državno posest in nato na deželo. Ta pa jih bo dala na razpolago kulturnim in znanstvenim institucijam slovenskega in italijanskega jezika v skladu z zaščitnim zakonom. Zapisnik prenosa bo podpisan na goriški prefekturi ob prisotnosti prefekta Massima Marchesiella,« dodaja Semolič.

Dogovarjanje o vračanju prostorov Trgovskega doma se je zapletalo zlasti zaradi birokratskih zank. Sogovornika sta sicer vedno bila tako deželna direkcija agencije za državno posest kot krajevna izpostava pravosodnega ministrstva, pri katerih pa je večkrat prišlo do zamenjave vodilnih predstavnikov. »Od leta 2005 dalje se je na čelu deželne direkcije agencije za državno posest zvrstilo pet različnih direktorjev in še večje število funkcionarjev. Ko je nastopil nov sogovornik, je bilo treba vsakič znova pojasniti problem in na novo nastaviti naslednje korake. Naletel sem tudi na namerna zavlačevanja, na katera je bilo treba ustrezno odreagirati. Zadeva se je vsekakor premaknila z mrtve točke, tako da smo sedaj tik pred pridobitvijo prostorov v drugem nadstropju,« pojasnjuje Semolič.

Po prvotnem načrtu naj bi drugo nadstropje namenili Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje (EZTS GO). Direktorica le-tega Sandra Sodini je paritetnemu odboru za vprašanja slovenske manjšine lani poslala uraden dopis, v katerem je prosila, naj se prostori v drugem nadstropju dodelijo EZTS-ju, ki bo v njih uredil svoj sedež. »Pred šestimi meseci pa so pisarno EZTS, ki je bila dotlej začasno v pritličju Trgovskega doma, preselili v Palačo Alvarez v Ulici Diaz. Nova namestitev jim je ustrezala, zato pa je direktorica Sodinijeva izrazila nekaj pomislekov glede uporabe prostorov v Trgovskem domu.« Če se jim bo EZTS dokončno odpovedal – opozarja Semolič -, se bo odprlo vprašanje njihove nove namembnosti. »Ne smemo razmišljati izključno o možnosti, da bi v drugo nadstropje vselili dejavnosti, ki že obstajajo. Bodimo čim bolj izvirni, kreativni in ambiciozni, zato da bo iz Trgovskega doma izžarevala pozitivna energija! S tem izzivom se mora spopasti celotna naša narodna skupnost. Potrebujemo namreč nove, sodobne prijeme, ki bodo ustrezali vlogi, ki jo želimo odigrati v mestu,« poudarja Livio Semolič. (dav)

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst