fallback-thumbnail

Solidarnost SKGZ rezijanski kulturni delavki Luigi Negro

Slovenska kulturno-gospodarska zveza izraža podporo in solidarnost rezijanski kulturni delavki, predsednici kulturnega društva Rozajanski dum in članici vodstva krovne organizacije Luigi Negro, ki je postala tarča napadov in žalitev. Na zaključnem večeru Beneških kulturnih dnevov, ki se je odvijal v Špetru Slovenov v Benečiji, je Luigia Negro bila ponovno tarča napadov zaradi vsestranskega prizadevanja v korist razvoja rezijanskega narečja. Skupina »posebnih Rezijanov«, ki ne priznava rezijanščine za enega od slovenskih narečij, je med javno razpravo brutalno stopila pred Negrovo in ji z ustrahovalnimi besedami zažugala, naj preneha javno nastopati in govoriti o slovenskem izvoru Rezijanov. To ni prvi primer takšnega ustrahovanja, ki ga doživlja predsednica kulturnega društva Rozajanski dum. V zadnjem času je namreč postala tarča nezaslišanih neposrednih in anonimnih besednih in podobnih žalitev. Slovenska kulturno-gospodarska zveza je od vedno zagovarjala soočanje idej in stališč v demokratičnem dialogu, tudi ob zapletenih tematikah. Zato ne sprejema in ne bo dovolila, da bodo nekateri posamezniki in skupine z napadi in žalitvami ustrahovali naše ljudi. Napadi na Luigio Negro sodijo v čase hladne vojne in delovanja paramilitarnih skupin (Gladio), ki jih Slovenci na Videmskem dobro poznajo. Očitno se napadi na rezijansko kulturno delavko vključujejo v strategijo, ko v videmski pokrajini skušajo nekatere politične sile sprevreči zaščitni zakon, ki priznava slovensko prisotnost. V ta namen sta že pripravljena zakonska predloga v parlamentu in v deželni skupščini. Namesto slovenščine naj bi v videmski pokrajini uveljavili pojem krajevnih govoric, kot jih je v Italiji na stotine in posledično izbrisali besedo Slovenec. Beneški Slovenci so se znašli pred nezaslišanim udarom in kar težko je verjeti, da se z neobstoječimi argumenti posega na področje identitete ljudi in skuša zanikati realnost. Desne in protislovenske sile očitno niso sposobne narediti nekega kulturnega koraka in razumeti, kaj je sodobno in evropsko. Predsednik SKGZ Rudi Pavšič je o dogodku obvestil Generalni konzulat RS v Trstu, senatorko Tamaro Blažino ter deželna svetnika Igorja Kocjančiča in Igorja Gabrovca, naj na primeren način izpostavijo to, kar se je zgodil v Špetru. Napad na Luigio Negro pomeni napad na celotno slovensko narodnostno skupnost v Nadiških, Terskih in Kanalski dolini ter v Reziji ter sploh na vse Slovence. Če se bodo takšni dogodki do kulturnih delavcev iz Rezije in drugih krajev v Benečiji nadaljevali, bo SKGZ postorila vse, kar je potrebno, da bo zaščitila predstavnike slovenskih kulturnih in drugih organizacij pred takšnimi metodami, ki nimajo nič skupnega z demokratičnim in olikanim sobivanjem ljudi in narodov.

Rudi Pavšič Predsednik SKGZ

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti