prefekt-gorica

Slovenski krovni organizaciji pri novem prefektu

»Prefektura naj pomaga dosledno izvajati zaščito«

Predstavniki krovnih organizacij slovenske manjšine, Franca Padovan za Svet slovenskih organizacij ter Rudi Pavšič in David Peterin za Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo, so obiskali novega prefekta v Gorici, Massima Marchesiella, ki je službo nastopil 20. novembra. Izrazili so mu dobrodošlico in mu izpostavili položaj Slovencev v Furlaniji Julijski krajini, s poudarkom na Goriški.

Srečanje je bilo priložnost za poglobljeno analizo izvajanja zaščitne zakonodaje in dejstva, da se zakonski členi, ki zadevajo vidno dvojezičnost, uresničujejo prepočasi. V tem oziru je potrebno, da tako goriška kot tudi tržaška in videmska prefektura pomagajo sprožiti postopke, ki so potrebni za celovito aplikacijo zakona. Potrebni so določeni vsebinsko-administrativni koraki in potrebno je povsod sistemsko izvajati norme o vidni dvojezičnosti kot nekaj povsem normalnega v deželi, ki svojo posebnost utemeljuje ravno na jezikovni pluralnosti in zlasti na prisotnosti slovenske narodne skupnosti. Prefekta Massima Marchesiella so predstavniki SSO in SKGZ seznanili tudi z bogatim sistemom organizacij in ustanov, ki jih premore manjšina, ter z vsestranskim prizadevanjem slovenskih javnih upraviteljev pri vrednotenju območja, kjer so zgodovinsko naseljeni Slovenci.

Goriški prefekt, ki je bil pred prihodom v Gorico tudi desna roka prefekta iz Vicenze, kjer se je ukvarjal predvsem z vprašanjem priseljencev, se je slovenskim predstavnikom zahvalil za obisk in za izrečeno dobrodošlico. Izrazil je pripravljenost pomagati pri reševanju morebitnih odprtih vprašanj, še posebno kar zadeva izvajanje zaščitnega zakona.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst