prefekt-ts-porzio

Slovenske lepake po celotni občini!

 

 

TRST – Prefektinja Annapaola Porzio pisala županu Robertu Dipiazzi

Priporočljivo bi bilo namestiti občinske lepake v slovenskem jeziku, ki najavljajo volilne shode za aprilske deželne volitve, ne samo na območjih, kjer je to predvideno po državnem zaščitnem zakonu, ampak na celotnem ozemlju Občine Trst. To piše v dopisu, ki ga je tržaška prefektinja Annapaola Porzio naslovila na župana Roberta Dipiazzo ter v vednost deželni upravi Furlanije Julijske krajine, Slovenski kulturno-gospodarski zvezi in Svetu slovenskih organizaciji ter v katerem župana vabi, naj preveri možnost izvajanja tako tolmačenega določila.

Pismo prefektinje nosi datum 6. aprila letos. Le nekaj dni prej sta tržaška slovenska občinska svetnika Valentina Repini in Igor Švab od občinskega tajnika Santija Terranove dobila negativen odgovor na zahtevo po namestitvi slovenskih občinskih lepakov na podlagi 3. odstavka 8. člena državnega zaščitnega zakona za slovensko narodno skupnost v Italiji št. 38/2001, ki na območju Občine Trst predvideva institucionalno komunikacijo tudi v slovenskem jeziku. Repinijeva in Švab sta o negativnem odzivu Občine obvestila predsednika krovnih organizacij SKGZ in SSO, Rudija Pavšiča in Walterja Bandlja, generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu Vojka Volka ter predsednico paritetnega odbora Ksenijo Dobrila, za poseg pri županu Dipiazzi pa sta zaprosila tudi prefektinjo Annopaolo Porzio, na katero sta se obrnili tudi krovni organizaciji. Ravno omenjene posege omenja Porziova v svojem pismu, v katerem spominja, da se je prefektura že preteklega 12. februarja izrazila v smislu legitimnosti prakse, ki velja že leta in predvideva omejeno nameščanje tovrstnih lepakov v slovenščini na območja, ki ne spadajo v tržaško mestno središče in so omenjena v seznamu 32 občin oz. delov občin, v katerih veIjajo določila zaščitnega zakona, ki ga je izdelal paritetni odbor, 12. septembra 2007 pa z odlokom potrdil takratni predsednik republike Giorgio Napolitano.

Vendar, dodaja prefektinja, bi bilo priporočljivo tako branje veljavnih določil, ki bi v večji meri vrednotilo ustavno načelo zaščite jezikovnih manjšin in bi zato ne preprečevalo namestitve tovrstnih lepakov na celotnem ozemlju Občine Trst. Tako tolmačenje bi po drugi strani simbolno poudarilo vrednoto udeleževanja volitev kot trenutka združevanja vseh komponent državne skupnosti, se pravi vključno jezikovne manjšine, je prepričana Porziova.

Kaže tudi, da isto tolmačenje ni v nasprotju z besedilom 3. odstavka 8. člena zakona št. 38/2001 in že omenjenega odloka predsednika republike iz leta 2007, je prepričana prefektinja Annapaola Porzio, ki zato župana Dipiazzo prosi, naj v dogovoru s pristojnimi deželnimi uradi preveri možnost izvedbe predlagane smernice. (iz)

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst