fallback-thumbnail

Slovenska šola in vprašanja teritorija v ospredju pozornosti pokrajinskega tajništva tržaške SKGZ

Pokrajinsko tajništvo SKGZ za Tržaško je na svoji zadnji seji obravnavalo koledar pobud v prihodnjih mesecih. Že v ponedeljek, 25. septembra, zvečer bo v Gorici zasedal deželni svet SKGZ razširjen na člane treh pokrajinskih svetov. Predvidoma v drugi polovici oktobra pa bo posebna seja pokrajinskega sveta SKGZ za Tržaško posvečena vprašanju šolstva v pokrajini. Prav na področju šolstva ostajajo odprta številna vprašanja, ki jih je v dobri meri izpostavila že programska konferenca. Slovensko šolstvo in sploh vzgoja mladih v slovenskem okolju je bistvenega pomena, saj neposredno posega v zarisovanje jutrišnje slike naše skupnosti. Spreminjajoča se družba, demografsko nihanje, naraščajoče število narodno mešanih zakonov in veliko število priseljencev iz območij nekdanje Jugoslavije nas silijo v jasne strateško-programske odločitve, saj si ne moremo dovoliti, da bi bila naša šola še naprej prepuščena sama sebi. Na zadnjem kongresu SKGZ je bila posebna pozornost posvečena vprašanju jezika, ki je prav tako neposredno vezano na vzgojo in torej na šolo. Pokrajinsko tajništvo SKGZ poziva pristojne oblasti, začenši s tržaško občinsko upravo in prefekturo, da spoštujejo dogovore v zvezi z dostojno ureditvijo spominskega parka miru na Pikelcu, kjer so bili (poleg drugih) usmrčeni obsojenci na Drugem tržaškem procesu. Vsako dodatno zavlačevanje in pogojevanja dejansko žalijo slovensko narodno skupnost in sploh vso italijansko demokratično družbo. Povsem utemeljene so zahteve, da se po več desetletjih vendarle zapre tamkajšnje strelišče, ki je v popolnem nasprotju z duhom načrtovanega spominskega parka. „Skupni dokument o Sesljanskem zalivu, ki so ga podpisale vse komponente devinsko-nabrežinske leve sredine, predstavlja jasen znak pridobljene enotnosti, ki jo gre skrbno negovati in utrditi!“ poudarja pokrajinski predsednik SKGZ Igor Gabrovec. Prihodnjo pomlad bodo v Nabrežini upravne volitve in pričakovati je, da bo znala poenotena leva sredina ponovno prevzeti vodilno vlogo, ki ji pritiče Glede obnovitve Kraške gorske skupnosti se tržaška SKGZ pridruži stališču županov in drugih upraviteljev, ki pozivajo deželno upravo, da spoštuje volilne obveze. V zvezi z upravljanjem teritorija sta krovni organizaciji SKGZ in SSO že začetka marca prosili predsednika deželne vlade in pristojna odbornika za srečanje, ki je bilo in je še vedno potrebno tudi spričo težav in nedorečenosti ob določitvi novih zaščitenih območij SIC. Do sestanka še ni prišlo, pa tudi sami župani še vedno opozarjajo na nevzdržnost stanja, ki dejansko omejuje načrtovanje vsake dejavnosti na širokem tržaško-goriškem območju.

 

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst