56064f96d0b52

Slovenska manjšinska koordinacija SLOMAK zasedala v Ljubljani

Slovenska manjšinska koordinacija SLOMAK, ki jo vodi Rudi Pavšič, si je zadala bogat srednjeročni program aktivnosti v prepričanju, da ni dobro, da tako pomembna povezovalna organizacija vseh krovnih organizacij Slovencev iz Italije, Avstrije, z Madžarske in Hrvaške, stoji na stranskem tiru dogajanja in da je slovenske institucije ne upoštevajo. Ravno tako bo potrebno ponovno navezati stike s Svetom Evrope in s samim Evropskim parlamentom. To so sklenili na seji Slomaka, ki je potekala v četrtek na sedežu Svetovnega slovenskega kongresa v Ljubljani.
Na srečanju so ugotovili, da se veča določena razdalja med zamejstvi in osrednjo Slovenijo ter da je premalo stikov na institucionalni ravni. Tak trend pa vodi v postopno izgubljanje potrebne subjektivitete manjšinskih organizacij, ki nimajo dovolj priložnosti, da bi se tako na vladni kot tudi na parlamentarni ravni pogovarjale o strateških izbirah v odnosih med RS in manjšinami.
Menili so, da je tudi predolgo mirovanje Slomaka prispevalo k povečanju te razdalje in da jo je treba na nek način zmanjšati. Tudi javnost je malo seznanjena z manjšinskimi problematikami ali pa prihajajo v ospredje le nekatera vprašanja, ne pa kompleksnost in bogatost vsakodnevnega manjšinskega življenja.
Zastopniki krovnih organizacij so bili mnenja, da je treba poiskati take rešitve, ki bodo zajezile nižanje prispevkov s strani Republike Slovenije, ki jih je v zadnjih 7-8 letih zmanjšala že za 40%.
Slomak mora prevzeti vlogo protagonista in povezovalke manjšinskih osrednjih organizacij, kot je to veljalo pred leti, ko je postala prva sogovornica vseh državnih institucij in drugih sredin civilne družbe.
V naslednjih mesecih, tako so se zmenili v Ljubljani, bodo dali pobudo za vrsto srečanj z vsemi institucionalnimi predstavniki v Sloveniji in s parlamentarnimi strankami ter bodo organizirali serijo javnih dogodkov, da bi javnost seznanili z nekaterimi tematikami, ki neposredno zanimajo manjšino in samo osrednjo Slovenijo.
Tudi na evropski ravni načrtujejo določene aktivnosti, ki naj bi se sklenile z obiskom evropskih inštitucij v Bruslju in v Strasbourgu.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!