fallback-thumbnail

SloMaK - Predsednik Pavšič pozdravlja ustanovitev Komisije programskega sveta RTV za Slovence v sosednjih državah

Predsednik Slovenske manjšinske koordinacije (SloMaK) Rudi Pavšič pozdravlja sklep Programskega sveta Radia in Televizije Slovenije, ki je na svoji zadnji seji sprejel pobudo Slomaka, da se ustanovi Komisijo programskega sveta RTV za Slovence v sosednjih državah. Na predlog predsednika dr. Staneta Grande so člani sveta RTV v komisijo imenovali pet članov. To so: Boris Cipot, Janko Malle, Tino Mamič, Rudi Pavšič in Marjan Terpin. Komisija bo svojo prvo sejo imela v drugi polovici meseca novembra. Predstavnik Slomaka v Programskem svetu je pri oblikovanju takšnega telesa izhajal iz potrebe, da bi Slovenci, ki živijo v sosednjih državah, lahko prispevali svoje poglede in ocene pri soustvarjanju sporedov in pri "politiki" slovenskega nacionalnega radia in televizije. V tem okviru ne gre pozabiti na dejstvo, da Slovenci v zamejstvu imamo nekaj nerešenih vprašanj, ki so vezana na problematiko nacionalnega radia in televizije, denimo nevidljivost programov slovenske televizije v nekaterih predelih zamejstva in to kljub že obstoječim zakonskim normativom. Pomembno je tudi, da sta radio in televizija, ob teh epohalnih spremembah in evropskih širitvenih procesih, še posebej pozorna na obmejni in zatorej tudi na manjšinski prostor. Na te problematike je Slomak opozoril tudi v svojem "celovškem dokumentu", ki vsebuje izhodišča in predloge manjšinske koordinacije, kar zadeva sodelovanje Republike Slovenije s Slovenci v sosednjih državah, ki so zelo malo prisotni v osrednjeslovenskih sredstvih obveščanja. Zaradi tega bi bilo potrebno okrepiti dopisniško mrežo, ki skoraj ne obstaja. Za odpiranje dopisništev naj bi medijske hiše vlada vzpodbudila z delnim sofinansiranjem dopisnikov. V TV ter radijskih dnevnikih pa bi bilo potrebno zagotoviti sistematično poročanje o vseh dogajanjih v zamejskem prostoru, pa tudi enakovredno sodelovanje zamejcev na radijskih in TV okroglih mizah in drugih podobnih oddajah.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!