fallback-thumbnail

SKGZ zadovoljna z novim statutom, ki ga je odobril tržaški pokrajinski svet in ki vrednoti slovenski jezik

Slovenska kulturno-gospodarska zveza izraža svoje zadovoljstvo ob sprejetju novega statuta, ki ga je po petnajstih sejah odobril tržaški pokrajinski svet. Statut končno vrednoti slovenski jezik in omogoča njegovo uporabo v javnosti in na sejah pokrajinskega sveta. V četrtem členu piše: "Pokrajina ovrednoti kulturne, jezikovne in verske različnosti, prisotne na ozemlju; priznava in ščiti, še posebej, pravico do rabe slovenskega jezika." V osmem členu pa je zapisano: "Pravilnik ureja med drugim rabo slovenskega jezika v okviru delovanja pokrajinskega sveta, kot to predvidevajo ustrezne norme." Člena sta jasna, čeprav bo statut dokončno odobren na prihodnji seji pokrajinskega sveta, ko bo za to dovolj navadna večina. Raba slovenščine v okviru delovanja pokrajinskega sveta pa bo možna, ko bodo svetniki odobrili pravilnik. SKGZ jemlje na znanje, da je bila pot do statuta dolga in naporna, ker je desnica v pokrajinskem svetu z vsemi možnimi sredstvi ovirala iter prav zaradi členov o slovenščini. Obžalovanja vredno je, da so na Tržaškem in v deželi Furlaniji Julijski krajini ljudje in politiki, ki se še niso iznebili stare dediščine nacionalističnih konfliktov, protislovenstva, ki je doživelo vrh s fašizmom, in zamer, ki so nastale ob povojnih dogodkih. Žal so štafetno palico nacionalizma sprejeli tudi pripadniki mlajših generacij, ki se izrekajo proti slovenski besedi in kulturi. Prav zaradi tega je pomembno in hvalevredno, da pri bistvenih civilizacijskih in humanih zadevah leva sredina vztraja na načelih pravic, sožitja in duha združene Evrope. Med te pravice sodi raba materinega jezika, izražanje lastne kulture in identitete. Prav tako pomembna so načela sožitja in sodelovanja, toliko bolj med skupnostima, ki živita z ramo ob rami stoletja. Kdor izvaja politiko ločevanja in izločevanja vrača v sedanjost najtemnejšo plat naše skupne preteklosti. Zato je prav, da Pokrajina Trst in večina, ki jo upravlja, vztraja do trenutka, ko bo možno svetnikom na uradni seji spregovoriti v slovenskem jeziku.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!