Benečija

SKGZ za kulturni in družbeni preporod Nadiških dolin

Vas je dom | Il paese è casa, abitare il confine je naslov projekta, ki ga je Občina Srednje z Občinama Sv. Lenart in Grmek prijavila na razpis Ministrstva za kulturo “Privlačnost zgodovinskih naselij: krajevni načrt za kulturni in družbeni preporod”. Gre za projekt, ki se poteguje za sofinanciranje iz sredstev za izvajanje Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost (PNRR) in s katerim želijo promovirati mala naselja kot privlačne kulturne, naravoslovne in zgodovinske turistične destinacije, obenem pa spodbuditi ponovno naseljevanje v krajih, ki so v zadnjih desetletjih doživeli pravi beg prebivalcev.

Osnovna ideja projekta, ki so ga že vložili na Ministrstvo za kulturo, temelji na novem načinu bivanja, ki ima tri glavne cilje: povečanje ozaveščenosti o potrebi po ohranjanju in aktivni zaščiti bogastva naselij tako, da se okrepi izvirna kulturna produkcija, ustvarjanje novih storitve in ponudbe za družine (npr. varstvo in pošolske dejavnosti, igralnice, knjižnica), za starostnike (prostori za druženje) in za delavce (prostori za tako imenovano sodelo oziroma coworking prostori) in ustvarjanje primernih večnamenskih prostorov, ki bi jih upravljali krajevni subjekti in kjer bi lahko izvajali različne dejavnosti, namenjene lokalni skupnosti, in gostili kulturne dogodke.

Gre torej za izredno ambiciozen projekt, ki je vreden skupno več kot 2,5 milijona evrov in ki bi lahko povem spremenil podobo, življenje, delovno okolje, turistično in bivalno privlačnost tega prostora z naložbami v mobilnost, digitalizacijo, nove sprejemne in nastanitvene strukture, večnamenske prostore, kulturne dejavnosti in krepitev turističnih tokov.

“Pri tem projektu sodelujemo obogateni z izkušnjami Green Belt Festivala Ikarus, enega od zmagovalcev javnega razpisa Generalne direkcije za sodobno ustvarjalnost italijanskega Ministrstva za kulturo ‘Borghi in Festival’ (Naselja gostijo festival) in strategije celostnega teritorialnega razvoja Arbeške zemljiške skupnosti (Associazione fondiaria Valle dell’Erbezzo). Z Ikarusom smo leta 2021 ustvarili delovno skupino z več kot 50 partnerji in 70 pokrovitelji (med temi so bile Občine, nepridobitne organizacije, podjetja, društva). Te izkušnje pa danes izkoriščamo za nov, še veliko večji izziv, s katerim želimo prispevati k preporodu naših vasi. Zahvaljujem se občinskima upravama, ki sta se nam pridružili, in Slovenski kulturno-gospodarski zvezi, predvsem predsednici Kseniji Dobrila in njenim sodelavcem, za dragoceno pomoč,” je povedal župan Občine Srednje Luca Postregna.

Spopadanje z demografsko krizo je namreč izziv, ki zahteva ukrepe na več področjih: ustvarjanje gospodarskih priložnosti, oblikovanje storitev v podporo družinam in posameznikom, pa tudi sposobnost širjenja ozaveščenosti o vrednosti prostora med prebivalci in navzven.

Povezane objave

FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst
Iz Čedada odločen poziv za dvojezično šolstvo