fallback-thumbnail

SKGZ v podporo Primorskemu dnevniku Zadovoljstvo za koordinatorja na RTV

Slovenska kulturno-gospodarska zveza se bo zavzela, tako kot je to storila doslej, da slovenski mediji Slovencev v Italiji ohranijo vse pogoje za nemoteno delovanje v korist celotne skupnosti. Zato z zaskrbljenostjo sledi usodi Primorskega dnevnika, ki se spričo nedorečenega položaja v zvezi z državnimi finančnimi prispevki nahaja v veliki negotovosti. Vesti o napovedanem krčenju državnih prispevkov ne obetajo velikega optimizma, kar sta na občnem zboru Zadruge PD podčrtala sam predsednik Ace Mermolja in odgovorni urednik Dušan Udovič. V tem smislu je predsednik SKGZ Rudi Pavšič na srečanju, ki ga je imelo vodstvo časopisa s predsednikoma krovnih organizacij, nakazal nekaj možnih rešitev in izpostavil vlogo dnevnika, kot nezamenljivega dejavnika v življenju Slovencev v Italiji. Napovedano zmanjšanje prispevkov časopisu bi namreč postavilo redakcijo na rob zmogljivosti, ker bi v prvi vrsti udarilo po mlajših novinarjih, ki predstavljajo osnovo za jutrišnjo perspektivo časopisa, saj so v glavnem vezani na terminske delovne pogodbe. Šibitev novinarskega kadra pa bi kot posledico imelo obubožanje časopisa, ki skupaj z ostalimi tedniki, predstavlja eno od pomembnejših postavk manjšinske organiziranosti. SKGZ po drugi strani izraža zadovoljstvo, da je Programski svet slovenske radiotelevizije sprejel predloge Komisije za programske vsebine, namenjene Slovencem v sosednjih državah, ki jih je svetu predočil njen predsednik Janko Malle. Svet RTV je namreč podprl prizadevanja, ki gredo v smer izboljšanja medijske podobe manjšin, ki živijo v sosednjih državah RS in katere je treba obravnavati kot pozitivne subjekte. Pomembno je, da so se opredelili za imenovanje koordinatorja za multimedialno uredništvo (radio, televizija, spletna stran), ki bo medijsko povezoval manjšinsko stvarnost. Ravno tako je važen sklep, da bodo na tem področju poiskali primerno kadrovsko okrepitev in da se bo RTV bolje in konkretneje povezovala z mediji, ki delujejo v manjšinskem prostoru. Z njimi naj bi se tudi dogovorila o izmenjavi mlajših novinarjev, kar je predpogoj za kvalitetno rast celovitega slovenskega medijskega prostora.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst