fallback-thumbnail

SKGZ: takoj obnoviti Kraško gorsko skupnost!

Za skladen razvoj kraškega teritorija je nujno potrebna takojšnja ponovna ustanovitev Kraške gorske skupnosti ali druge ustanove, ki naj ima primerne pristojnosti predvsem pri koordiniranju skupnih nacrtov in z možnostjo, da priklice namenska financna sredstva. Enostranska dolocitev „evropskih zašcitenih obmocij“ ZPS-SIC pa morajo sedaj spremljati primerne odškodnine za lastnike in gospodarske dejavnike, ki so jim novi posegi objektivno povzrocili nove birokratske obveznosti in posredno povzrocili gospodarsko škodo. Brez tega gre nove vinkulativne posege kratkomalo enaciti z razlastitvami. Vsako pogojevanje ustanovitve gorske skupnosti z ustanovitvijo kraškega parka pa gre enaciti z odkritim izsiljevanjem. To so v skrajni sintezi glavni zakljucki pokrajinskega sveta SKGZ za Tržaško, ki je svojo zadnjo sejo v prostorih SKD Vigred v Šempolaju posvetil pretežno obravnavi perecih vprašanj kraškega teritorija. Po uvodnem posegu tržaškega predsednika SKGZ Igorja Gabrovca je zdajšnje stanje in možne nove scenarije predstavil zgoniški prvi obcan Mirko Sardoc. Slednji je izhajal iz dolgoletne izkušnje javnega upravitelja, ki že od nekdaj verjame v velik potencial Krasa in kraškega cloveka. V tem smislu je njegova uprava skupaj z drugimi partnerji uspešno izvedla pomembne evropske projekte, ki so ciljali k spoznavanju in promociji naravnih in gospodarskih danosti kraškega obmocja. Zadnji po vrsti je projekt Kraški okraj, ki je soudeležil štirinajst Obcin z obeh strani državne meje. „Pri našem delu in naporih pa smo vselej ugotavljali, da je nujno potrebna ustanovitev kraške gorske skupnosti, saj loceni Pokrajini ne moreta opravljati te funkcije“ je ugotavljal Sardoc, ki je pri tem poudaril, da so zaradi številnih nedorecenosti naše obcine vsako leto prikrajšane za pomembna financna sredstva. Sardocevemu izvajanju je sledila razprava, v katero so posegli še Rudi Pavšic, Boris Siega, Bruna Zorzini, Walter Coren in Edi Bukavec. Ugotovljeno je bilo, da ima Dežela vse zakonodajne pristojnosti, da že kratkorocno zadosti potrebi po novi gorski skupnosti kot tudi po dodatnih financnih sredstvih in programih, ki naj pojem zašcite okolja spremenijo v gospodarsko priložnost za vse soudeležene dejavnike. Pred zacetkom zasedanja so se clani pokrajinskega sveta SKGZ s trenutkom zbranosti spomnili na preminulo mlado clanico Ano Wehrenfennig. V nadaljevanju je Igor Gabrovec podal pregled delovanja SKGZ in predstavil politicno situacijo v devinsko-nabrežinski obcini, kjer bodo zadnjo nedeljo maja upravne volitve. „Leva sredina je po žalostni izkušnji izpred petih let ponovno pridobila na enotnosti in z mladim županskim kandidatom Massimo Veronesejem lahko racuna na uspešen volilni nastop“, je med drugim poudaril predsednik Gabrovec. Prihodnja seja pokrajinskega sveta bo po vsej verjetnosti posvecena vprašanju šolstva na Tržaškem.

Povezane objave

Evropske in občinske volitve: Slovenci v Italiji ostajajo zvesti demokratičnim naprednim silam
Romano Prodi na predstavitvi knjige o Mitji Volčiču in v Novi Gorici ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU
V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte