fallback-thumbnail

SKGZ se zahvaljuje Italijanski uniji za vsestransko podporo pri uresničevanju določil zaščitnega zakona

Italijanska unija je pred dnevi pozitivno ocenila vest, da je predsednik italijanske republike podpisal odlok s potrditvijo seznama dvaintridesetih občin, kjer bodo veljala posebna določila zaščitnega zakona. SKGZ se zahvaljuje krovni organizaciji italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem, ki je bila Slovencem v Italiji vseskozi blizu in solidarna v prizadevanjih za uveljavljanje zaščitnega zakona. Prihodnji teden bo Deželni svet FJK začel z razpravo o slovenskem in furlanskem zakonu, kar nedvomno odraža izboljšanje odnosa do manjšinskega vprašanja tako na deželni kot tudi na vsedržavni ravni. Pomembno in hkrati pomenljivo je, da se to dogaja v času, ko se s padcem schengenske meje odpira novo poglavje sodelovanja in razvoja poenotenega obmejnega območja. Vsebine nedavnega Prodijevega obiska v Sloveniji ob bližajočem se slovenskem semestru predsedovanja EU dopolnjujejo mozaik, ki kljub številnim še odprtim vprašanjem vendarle kaže na pozitivno sliko sedanjega časa. SKGZ bo v sodelovanju z Italijansko unijo v prihodnjih mesecih stopila v zaključno fazo skupnega projekta SAPEVA (Študija, analiza, promocija kulturnega, zgodovinskega in jezikovnega bogastva slovenske in italijanske narodnostne skupnosti v obmejnem območju), ki ga je sofinanciral evropski program Interreg IIIA Italija-Slovenija. Projekt si je že od nastanka zastavil cilj, da skozi različna pričevanja in izkušnje izpostavi pozitivno vlogo manjšinskih skupnosti pri gradnji in utrjevanju zveze evropskih držav. Pri tem je bilo posebej izpostavljeno dejstvo, da sloni moderna Evropa na spoštovanju in vrednotenju kulturne, jezikovne in verske raznolikosti. Manjšine predstavljajo zato živ primer večjezičnosti in večkulturnosti. Na zaključnem posvetu projekta SAPEVA, ki se bo odvijal v Trstu, bodo sodelovali visoki predstavniki slovenske in italijanske vlade.

 

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!