Dolina

SKGZ, SDGZ in Kmečka zveza se sestali z upravo Občine Dolina

Slovenska kulturno-gospodarska zveza si želi v tem mandatnem obdobju nadaljevati in nadgraditi sodelovanje z javnimi upravami. Dialog je namreč ključnega pomena za ozaveščanje pripadnikov skupnosti o pomenu uporabe slovenskega jezika ter o koriščenju vseh zakonskih pravic.

Pretekli četrtek je potekalo prvo srečanje med krovno organizacijo in upravitelji Občine Dolina. Na dolinskem županstvu sta se tako z županom Sandyjem Klunom sestala deželna predsednica SKGZ Ksenija Dobrila in pokrajinski predsednik za Tržaško Aleksander Coretti. Dogodka sta se udeležila tudi tajnik Kmečke zveze Erik Masten in direktor Slovenskega deželnega gospodarskega združenja Andrej Šik. Na srečanju so sodelovali tudi podžupan Goran Čuk, odborniki Antonio Ghersinich, Franca Žerjal, Davide Štokovac in Elisabetta Sormani ter Martina Budin za SKGZ.

Pri krovni organizaciji se zavedajo težav, katerim so javne uprave podvržene, zaradi tega sta tako Dobrila kot Coretti podčrtala dejstvo, da sta dialog in sodelovanje bistvenega pomena. V tem smislu (je podčrtal Coretti) namerava SKGZ spodbuditi ustanovitev delovnih skupin, ki bi jo sestavljali prestavniki SDGZ, člani občinske uprave in srenj, predstavniki gospodarstva in drugih organizacij civilne družbe. Slednje bi se ukvarjale z načrtovanjem in uresničevanjem posegov za izboljšanje lokalnega gospodarstva, kakovosti življenja in okolja v posamezni občini.

Župan Klun je orisal delovanje občinskega odbora in specifične značilnosti občinskega območja, tako na kmetijski kot gospodarski ravni, velike pozornosti je deležna tudi uporaba slovenskega jezika za storitve do občanov. V zadnjih letih se Občina Dolina sooča z vprašanjem migrantov.

Andrej Šik, direktor SDGZ, je poudaril, da sta za razvoj gospodarstva nujno potrebna soočanje in skupno načrtovanje z akterji, ki živijo in upravljajo okolje. Upravljanje naselitvenega ozemlja je po mnenju tajnika KZ Erika Mastna bistvenega pomena tudi pri kmetijstvu. Ta je izpostavil tudi problem zapuščanja zemlje, ki ustvarja gospodarsko škodo in odpira še problem narodnostnega vprašanja.

Povezane objave

FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst
Iz Čedada odločen poziv za dvojezično šolstvo