fallback-thumbnail

SKGZ pozitivno ocenjuje nedavna srečanja s predsednikoma Türkom in Napolitanom

Izvršni odbor Slovenske kulturno-gospodarske zveze pozitivno ocenjuje nedavna obiska pri predsedniku Republike Slovenije Danilu Türku in italijanskemu državnemu poglavarju Giorgiu Napolitanu. Novo leto se je tako začelo v znamenju pomembnih institucionalnih srečanj, ki so potrdila pozornost in občutljivost obeh držav do manjšinskega vprašanja in izpostavila dragoceno vlogo obeh narodnih skupnosti v obmejnem pasu. Predsednik Türk je svoj krog sprejemov državnih vrhov sosednjih držav začel z sprejemom Napolitana, kar je predstavljalo sploh prvi obisk stanovalca Kvirinala v samostojni Sloveniji. Na srečanju v Ljubljani so bili poudarjeni odlični politično-institucionalni odnosi med obema državama, kar nedvomno blagodejno vpliva tudi na položaj slovenske manjšine v FJK in italijanske v Sloveniji. Odprta bilateralna vprašanja se lahko na taki osnovi rešujejo z večjo naglico in z vzajemnim zadovoljstvom. Pomembno je, da je predsednik Napolitano izrazil osebno pripravljenost, da garantira izvajanje zaščitnega zakona. Glede preteklosti je najvišji predstavnik italijanske države izrazil obžalovanje zaradi gorja, ki ga je tudi Slovencem prizadel fašizem kot prvi krivec za vse grozote druge svetovne vojne. SKGZ poziva vse včlanjene organizacije in ustanove, naj se še posebej v pisnih stikih z vsemi javnimi institucijami in koncesionarji javnih storitev čimbolj dosledno poslužujejo slovenskega jezika. Ista pozornost naj velja pri komuniciranju v javnosti, kjer moramo še najprej slovenski dejavniki izpostaviti in promovirati dragoceno večjezičnost tega prostora. Izvršni odbor SKGZ je pozoitivno ocenil zaključke tradicionalnega novoletnega srečanja obmejnih ljudi v Kobaridu, kjer so tako Benečani s krovnima organizacijama kot tudi predstavniki Slovenije (med drugimi sta bila navzoča podpredsednik DZ Klavora in državni sekretar Pelikan) izrazili popolno soglasje glede projekta o ustanovitvi slovenskega večnamenskega središča v Špetru. V tem smislu si bo SKGZ še naprej prizadevala, da se že letos zagotovi vso potrebno finančno kritje s takojšnjim začetkom gradbenih del. Prihodnja seja izvršnega odbora SKGZ bo v celoti posvečena vprašanju smotrnega upravljanja nepremičnin, s katerimi razpolaga naša skupnost. Glede Narodne in študijske knjižnice bo SKGZ v stikih z Deželo in tržaškim vseučiliščem izpostavila zahtevo, da pride do evidentiranja potrebnih prostorov v Narodnem domu v Filzijevi ulici. V zaključku svojega zasedanja je vodstvo SKGZ obravnavalo finančna vprašanja v luči novega deželnega zakona, ki uvaja pozitivne novosti tudi na tem področju. Na sejo je bil povabljen tudi vodja Euroservisa Švab, ki je sintetično predstavil priložnosti, ki jih predstavlja novo programsko obdobje evropskih čezmejnih projektov. Tudi o tem se bo že v kratkem razvila poglobljena razprava.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti