fallback-thumbnail

SKGZ posegla pri tržaškem prefektu Sottileju

Spoštovani gospod prefekt dr. Goffredo Sottile,

kot ste verjetno že točno seznanjeni, so včeraj orožniki na ukaz tržaškega sodnika zaplenili območje nekdanjega begunskega taborišča na Padričah, kjer so že vrsto let imela svoje lično urejene sedeže številna krajevna slovenska društva in organizacije, ki delujejo pretežno na kulturnem in vzgojno-mladinskem področju. Zaplemba prostorov, med drugim brez vsakega dodatnega pojasnila ali predhodne najave, s posledično zamrznitvijo celotne imovine in torej tudi dejavnosti omenjenih društev predstavlja grobo dejanje proti društvom in ljudem, ki so se tam dolgo let zbirali, ustvarjali in delovali v korist celotne skupnosti. To je pustilo v javnosti hud priokus kršenja najosnovnejših pravil omike in sožitja. Pri vsem tem bi vas rad še opozoril na dejstvo, ki predstavlja glavni povod za zaplete teh dni. Daljnega leta 1990 sta takratna deželna uprava (podpisniki predsednik Biasutti), tržaška občina (podpisnik župan Richetti) in uprava Area di Ricerca (podpisnik predsednik Romeo) z organizacijami slovenske manjšine (med temi je tudi SKGZ) sklenili uraden institucionalni dogovor, na osnovi katerega so bili zagotovljeni številni posegi upravno-političnega in finančnega značaja kot protivrednost za gradnjo sinhrotrona pri Bazovici. V tem svečanem dogovoru, ki vam ga prilagam, je bil v točkah 4 in 7 zagotovljen prenos celotnega območja bivšega begunskega taborišča na Padričah v last Dežele FJK in od slednje v uporabo krajevnim društvom in organizacijam ter za namene gospodarskega značaja. Štirinajst let po podpisu tega institucionalnega dogovora ostaja velika večina obvez še vedno neizpolnjenih, kar predstavlja nenazadnje grobo kršitev načela pravne države in verodostojnosti institucij, ki jo zastopajo. Sinhrotron je bil namreč zgrajen in obratuje, oškodovano krajevno skupnost pa se še vedno izigrava. Neverjetno in nerazumljivo je, da se po več kot desetletju kršenja podpisane institucionalen pogodbe nekega dne zgodi "blitz" orožnikov, ki brez vsake razlage postavijo pečate in verige na vhodna vrata sedež slovenskih društev in organizacij.

Spoštovani dr. Sottile,

spričo povedanega vas v imenu organizacije, ki jo zastopam in tudi samih neposredno oškodovanih društev pozivam, da posežete, zato da se sporen odlok o zaplembi takoj prekliče in s tem dovoli redno delovanje prizadetih društev. Istočasno pa vas prosim za nujen sestanek na prefekturi, kjer vam bomo podrobneje pojasnili naše poglede, zato da se skupaj dogovorimo o nadaljnjem postopanju.

V pričakovanju na vaš cenjeni odziv prejmite odlične pozdrave.

Igor Gabrovec Pokrajinski predsednik SKGZ za Tržaško

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti