IO-jul.2018

SKGZ podpira nove kriterije financiranja primarnih ustanov

 

 

Seja Izvršnega odbora organizacije: SKGZ podpira nove kriterije financiranja primarnih ustanov

Izvršni odbor Slovenske kulturno-gospodarske zveze, udeležili so se ga tudi predstavniki včlanjenih primarnih organizacij, je pozitivno ocenil predlog novih kriterijev financiranja, ki ga oblikuje delovna skupina SKGZ-SSO in ki ga bodo skupno s članicami obravnavali v začetku septembra. Predlog bo nato obravnavala in odobrila deželna posvetovalna komisija, pravilnik pa bo postal operativen v letu 2019.

Nove kriterije sta predstavila predsednik Rudi Pavšič in član delovne skupine Livio Semolič (v njej so še Dorica Kresevič, Ivo Corva in Julijan Čavdek). Izpostavila sta glavne značilnosti predloga, ki bo nadomestil zdajšnji, 25 let star sistem. Vse kaže, da bodo slovenske ustanove v Italiji na podlagi zaščitnega zakona v naslednjih letih prejele višje vsote prispevkov, kar ustvarja priložnost za uvedbo novih kriterijev, pri čemer bo glavno merilo zaslužnost. V naslednjih dneh bosta SKGZ in SSO posredovali predlog primarnim organizacijam, da ga ocenijo in se nanj odzovejo z morebitnimi pripombami.

Predsednik Pavšič je v nadaljevanju seje, ki je potekala v Ljudskem domu v Križu, orisal porazdelitev 961.000 evrov ostankov dotacije zaščitnega zakona. Večji del teh sredstev bo šel v sklad nastajajočega Deželnega urada za slovenski jezik. 70.000 evrov pa bo namenjenih izobraževanju in kadrovanju mladih članov slovenske narodne skupnosti.

V začetku jeseni bosta krovni organizaciji začeli z operativnim delom Pravne službe za jezikovne pravice ter izdali skupno predstavitveno brošuro slovenskih ustanov v Italiji.

V preteklih mesecih je v sklopu priprav na kongres, ki bo v začetku naslednjega leta, skupina predstavnikov vodstva SKGZ izvedla številne pogovore s članicami, da bi pridobila čim več mnenj in predlogov za delovanje krovne organizacije v prihodnosti. Poročilo je med srečanjem v Križu podal predsednik nadzornega odbora SKGZ Boris Mihalič. Misli, predlogov in izhodišč za delovanje krovne organizacije je bilo veliko, članice so se pozitivno odzvale na poziv in vsaka je podala odkriti pogled na trenutno stanje in na prihodnost SKGZ-ja.

Ravno ta poročila bodo tudi vsebinsko izhodišče dvodnevnega seminarja, ki ga bo SKGZ priredila konec septembra. V naslednjih mesecih bodo nato potekali pokrajinski kongresi, sledil bo še deželni kongres, med katerim bodo delegati izvolili novega predsednika, ki bo po sedmih mandatih nasledil Rudija Pavšiča na čelu krovne organizacije.

Ob zaključku srečanja v Križu so se dotaknili bližajoče 100-letnice požiga Narodnega doma, ki jo bodo prav gotovo zabeležili priložnostni dogodki, ki bodo tudi priložnost za pripravo vsebinskega načrta nove namembnosti Fabianijeve stavbe.

 

Trst, 30. julija 2018

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!