fallback-thumbnail

SKGZ obsoja anketo Občine Rezija

Potem ko je Občina Rezija morala na osnovi državnih in deželnih zakonov izdati dvojezično, to je italijansko-slovensko, osebno izkaznico Gabrijeleju Cherubiniju, ki je sicer po rodu iz Bologne, a se zavzema za vrednotenje večjezičnega in večkulturnega bogastva dežele Furlanije Julijske krajine, se pritiski na ljudi niso zaključili. Kot smo že obveščali, je dolžnostno izdanje dvojezične izkaznice spremljalo hrupno demonstriranje kakih petdesetih "Rezijanov", ki so napadali Cherubinija in ga osebno žalili. Karabinjerji pa so mu svetovali, naj za določen čas zapusti Rezijo. Dejanji je Slovenska kulturno-gospodarska zveza označila kot protizakoniti in nedopustni v pravni državi. Afera pa se ni zaključila z bučnim protestom. V akcijo je stopila občinska uprava, ki je vsem rezijanskim družinam dostavila pismen vprašalnik, da bi izvedela vrsto podatkov o jezikovnih, verskih in drugih značilnostih posameznika. Vprašalnik zagotavlja prebivalcem Rezije anonimnost z razlago, da gre za željo po čim bolj popolni informaciji o rezijansko govorečih občanih. V vprašalni poli pa izstopajo vprašanja o narodni pripadnosti, o predanosti državi, o verski občutljivosti posameznika in podobno. Gre torej za izrazito tendenciozno in za občinsko upravo zakonsko skrajno dvomljivo dejanje, ki izkazuje namen, da Občina kot ustanova "karakterizira" občane, ugotovi morebitna "slovenska" čustva in jih zaznamuje vsaj kot nezaželena. Anonimnost takšnih "anket" je v majhni občini vse prej kot zajamčena. Slovenska kulturno-gospodarska zveza obsoja takšna nedemokratična početja in pritiske na občane Rezije. Odvrača metode, ki lahko spominjajo na zloglasne etnične izgone in čistke ter želi o dogajanju seznanjati slovensko in italijansko javnost ter vse pristojne ustanove, ki so zadolžene bodisi za institucionalno korektne odnose bodisi za spoštovanje zakonov in pravnega reda. SKGZ ne bo molčala ne v Italiji, ne v Sloveniji niti pri pristojnih evropskih organih, saj je za organizacijo spoštovanje italijanske ustave, pravnega reda in manjšinskih pravic statutarna in etična obveza. Dokler se bo v Reziji v zvezi z rezijanščino, slovenščino in manjšinskimi pravicami dogajalo to, kar se, bo SKGZ skrbela za popolno in široko informacijo o najpodrobnejšem dogajanju.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti