fallback-thumbnail

SKGZ in SSO srečali deželne svetovalce Illyjeve liste

V prostorih deželnega sveta v Trstu se je danes odvijalo prvo uradno srečanje med predstavniki obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji in vodstvom Illyjeve občanske liste »Cittadini per il Presidente.« Seje so se udeležili Rudi Pavšič, Livio Semolič in Igor Gabrovec v zastopstvu SKGZ, Sergij Pahor je zastopal SSO, medtem ko so se s strani Illyjeve liste seje udeležili načelnik svetovalske skupine Bruno Malattia ter deželni svetovalci Maria Teresa Bassa Poropat, Maurizio Paselli in Carlo Monai. Na dnevnem, redu pogovora so bila številna aktualna vprašanja, ki zadevajo delovanje slovenskih organizacij in ustanov ter same vloge slovenske manjšine v sklopu širše deželne stvarnosti. Zastopniki SKGZ in SSO so deželnim svetovalcem še najprej izpostavili težave, ki izhajajo iz neizvajanja zaščitnega zakona. Govor je bil o delovanju paritetnega odbora, ki ga dobro znano zadržanje nekaterih predstavnikov desnice močno zavira. Beseda je tekla tudi o potrebi po iskanju dodatnih možnosti financiranja specifičnih dejavnosti slovenske manjšine, saj je doslej Dežela črpala sredstva izključno iz državnih dotacij. Med prioritetami so bila nakazana tudi prizadevanja, da pride čimprej do deželnega zakona, ki naj urejuje odnose med Deželo in slovensko narodno skupnostjo. Posebej je bila izpostavljena potreba po priznanju predstavniške vloge obeh krovnih organizacij SKGZ in SSO. Sestanek z deželnimi svetovalci Državljanov za predsednika spada v širši niz pobud, ki jih krovni organizaciji prirejata s ciljem, da deželne institucije podrobneje seznanita s položajem, stališči in potrebami slovenske narodne skupnosti. Podobna srečanja se bodo v prihodnjih tednih odvijala tudi z drugimi političnimi skupinami.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!