fallback-thumbnail

SKGZ in SSO skupaj o kriterijih financiranja in večjezičnem šolanju v Kanalski dolini

SKGZ in SSO skupaj o kriterijih financiranja in večjezičnem šolanju v Kanalski dolini

Krovni organizaciji SKGZ in SSO bosta deželnemu odborniku Torrentiju predložili skupni predlog popravkov kriterijev financiranja slovenskih primarnih ustanov. Dokument upošteva tudi predloge, ki so jih iznesle same primarne ustanove v usklajevalnih delovnih skupinah. Na srečanju deželnih vodstev krovnih organizacij, ki je potekalo v KB centru v Gorici, so poleg financiranja obravnavali tudi druge teme, ki so na dnevnem redu naslednje seje deželne posvetovalne komisije, ki se bo sestala 9. junija v Trstu.

Predsednika Rudi Pavšič in Walter Bandelj sta poročala o pobudah, ki sta jih sprožila glede vprašanja uvedbe večjezičnega šolanja v Kanalski dolini in o srečanju z odgovornim pri Deželnem uradu za slovenske šole Igorjem Giacominijem. Potrebno je izdelati čimbolj enovit predlog, ki mora sloneti na izhodiščih zaščitnega zakona, zato se bo na to temo moralo sestati manjšinsko zastopstvo. Na srečanju deželnih vodstev SKGZ in SSO so se tudi dogovorili, da bodo v kratkem predstavili skupni servis za uveljavljanje pravic slovenske narodne skupnosti v Italiji.

 

Novi Matajur, 07. 06. 2017

Povezane objave

Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu na obisku pri Slovencih v Italiji
V Rimu se je sestalo vladno omizje za slovensko manjšino
Predstavništvo Slovencev v Italije pri predsedniku vlade Robertu Golobu