fallback-thumbnail

SKGZ in SSO posredovala odbornici Savino predlog o namembnosti Narodnega doma pri Sv. Ivanu

Predsednika krovnih organizacij, Rudi Pavšič za SKGZ in Drago Štoka za SSO, sta deželni odbornici za načrtovanje, gospodarske in finančne vire, premoženje in splošne usluge Sandri Savino naslovila dokument, v katerem iznašata predlog glede namembnosti poslopja Narodnega doma pri Sv. Ivanu, ki je bil na osnovi 19. člena zaščitnega zakona prenesen na Deželo FJK, da ga bo namenila “kulturnim in znanstvenim inštitucijam slovenskega jezika” v brezplačno uporabo za njihove dejavnosti. Splošno materialno stanje poslopja, ugotavljata oba predsednika, je kritično. Vprašanje se tudi postavlja v zvezi z možnostjo ureditve podzemnih prostorov. Ob tem bi bilo treba preveriti možnost dograditve novega prostora na območju vrta, kjer je doslej stal športni objekt (balon). Krovni organizaciji sta se glede namembnosti objekta posvetovali s tamkajšnjimi slovenskimi šolami, s tremi društvi, z Glasbeno matico, SLORI-jem ter Narodno in študijsko knjižnico. Na osnovi posvetovanj in zbranih pisnih predlogov izhaja ideja o stavbi, ki naj bo predvsem znanstveno-dokumentacijski in raziskovalni center. Nadalje bi z ureditvijo večnamenske dvorane, čitalnice in "okrepčevalnice" zadovoljili potrebam tamkajšnjih šol in torej mladine. Dvorana bi služila tudi drugim ustanovam, posebej še Glasbeni matici, ki bi lahko tako pridobila prostor za koncerte, nastope in snemanje.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!