fallback-thumbnail

SKGZ in SSO pisali predsedniku Republike Italije Giorgiu Napolitanu

Spošt. Predsednik Republike Italije Giorgio NAPOLITANO Spoštovani gospod Predsednik, v imenu Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij iz Furlanije Julijske krajine Vam iskreno čestitava ob imenovanju na tako visoko in prestižno mesto ter Vam voščiva dobro delo. Slovenci v Italiji z veliko pozornostjo sledimo posebno tistim potezam italijanske države, ki so usmerjene v ustvarjanje dobrososedskih in prijateljskih odnosov z Republiko Slovenijo in vsemi ostalimi državami. Evropski integracijski procesi ponujajo našemu prostoru nove možnosti razvoja, ki jih ne smemo zamuditi. V Vašem umestitvenem govoru ste med drugim izrecno izpostavili vlogo in pomen jezikovnih manjšin in njihove zaščite, za kar smo Vam zelo hvaležni. Pri tem bi Vas posebej opozorila na dejstvo, da je zaščitni zakon za slovensko manjšino št. 38 iz leta 2001 že celih pet let v bistvu na mrtvem tiru. Italijanska vlada je bila vse skozi gluha na vsak poziv in pritožbo slovenske narodne skupnosti v FJK, predvsem kar zadeva določitev območja, na katerem bo veljal zaščitni zakon. Organizacije slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem že dalj časa sodelujemo na konkretnih načrtih in pomembnih skupnih pobudah. To sodelovanje je po našem mnenju velikega pomena, saj živimo v prostoru, kjer so še do nedavnega veljale logike nezaupanja in netenja vsakovrstnih konfliktov med tu živečima narodnima komponentama. Spoštovani gospod Predsednik, na Vas se obračamo, ker ste bili izvoljeni na mesto poglavarja države in torej najvišjega garanta in varuha Ustave. Prosimo Vas, da v okviru Vaših visokih pristojnosti opozorite Vlado na neizvajanje zaščitnega zakona in torej na upravičenost zahtev in pričakovanj italijanskih državljanov slovenske narodnosti. Dovolite nama, gospod Predsednik, da Vam v tem smislu predlagava čimprejšnje uradno srečanje s predstavništvom organizacij, ki ju zastopava. V pričakovanju na Vaš cenjeni odgovor, Vam ponovno čestitava za izvolitev in voščiva uspešno delo v korist Republike Italije in vseh njenih državljanov.

Rudi Pavšič, predsednik SKGZ Drago Štoka, predsednik SSO

 

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst