fallback-thumbnail

SKGZ in SSO odločno zavračata stališče ministra La Loggie

Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij popolnoma soglašata z oceno, ki jo je v zvezi z zastoji pri izvajanju zaščitnega zakona izrazil predsednik FJK Riccardo Illy na nadavnem srečanju z kolegom Doline Aoste Caverijem. Istočasno SKGZ in SSO seveda zavračata odziv ministra La Logge, češ da je za zastoje odgovoren paritetni odbor oz. celo njegovi slovenski člani. Take izjave so neverjetne in bi bile naravnost smešne, ko jih ne bi podpisovali visoki institucionalni predstavniki italijanske vlade. Dejansko je situacija popolnoma nasprotna. Delovanje in vloga paritetnega odbora sta popolnoma ohromljeni zaradi načrtnega in doslednega bojkota sej s strani dela italijanskih članov, ki so izraz politične desnice. O tem pričajo zapisniki sklicanih sej, ki se ne morejo odvijati zaradi sistematične nesklepčnosti. Slovenski člani so v glavnem polnoštevilno prisotni ob vsakem sklicu, odsoten pa je večji del italijanske politično desno-sredinske komponente. SSO in SKGZ sta italijansko vlado že večkrat pozvali, naj vendarle zamenja tiste člane, ki so jasno dokazali, da jim je le do sabotiranja dela paritetnega odbora. Tudi deželna vlada in deželni svet naj čimprej zamenjata svoje člane, ki se sej paritetnega odbora ne udeležujejo.

Glede določitve teritorija, na katerem naj bi se izvajala določila zaščitenega zakona, je paritetni odbor sklepal ob upoštevanju črke in smisla zakonskega besedila. Dokument z vsemi potrebnimi utemeljitvami, ki zarisuje teritorij izvajanja zakona, je paritetni odbor že dvakrat posredoval vladi. Smešno je, da sedaj vlada skuša zavračati odgovornost za zastoj na manjšino.

Ko bi italijanska vlada spoštovala zaščitni zakon, bi že zdavnaj udejanjila kar nekaj členov, ki niso neposredno vezani na sklepe blokiranega paritetnega odbora: od ustanovitve slovenske sekcije pri glasbenem konservatoriju v Trstu pa vse do ureditve šolske problematike in statusa Slovenskega stalnega gledališča. Ko bi vlada mislila resno, bi bilo že zdavnaj urejeno tudi vprašanje izdajanja dvojezičnih izkaznic. Da je tako jasno priča tudi dokument posebne komisije Sveta Evrope.

SKGZ in SSO bosta ministra La Loggio ponovno prosili za srečanje, ki bo lahko priložnost za pojasnitev nezaslišanih stališč. Tako neodgovorna izvajanja lahko hudo bremenijo tudi bilateralne odnose med dvema obmejnima državama.

Povezane objave

Evropske in občinske volitve: Slovenci v Italiji ostajajo zvesti demokratičnim naprednim silam
Romano Prodi na predstavitvi knjige o Mitji Volčiču in v Novi Gorici ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU
V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte