fallback-thumbnail

SKGZ in manjšina v očeh medijev

Deželni kongres Slovenske kulturno-gospodarske zveze, ki bo 22. maja v Gorici in naslednjega dne v Trstu, želi izpostaviti vrsto aktualnih problematik, ki so vezane na življenje in delo naše skupnosti ter na njeno vlogo v tem obmejnem prostoru. Ponuja se nam lepa priložnost, da se opredelimo do sprememb in prostora, v katerem živi naša skupnost, v katerih delajo najrazličnejše manjšinske organizacije in seveda sama SKGZ. Postavlja se torej vprašanje, kako upravljati s temi novostmi in kakšna naj bo vloga manjšine v njih. Potrebne so vizije, strategije in odločitve. Potrebna bo nova pot, ki nas bo postavila v središče dogajanja, pozitivno in propozitivno. Pozorni moramo biti na številne znake, ki nam pričajo, da se je tudi okoli nas svet spremenil in da nova stvarnost tudi od nas zahteva nove in drugačne pristope. To so osrednja izhodišča deželnega kongresa SKGZ, ki se na svojo skupščino pripravlja tudi v soočanju s svojimi članicami in z drugimi sogovorniki. V želji, da bi se v takšno “preverjanje” vključil čim širši krog sogovornikov, prirejamo javno okroglo mizo, na kateri bodo predstavniki obmejnih medijev spregovorili in ocenili SKGZ in njeno vlogo znotraj slovenske narodnostne skupnosti v Italiji. Pobuda, ki nastaja v okviru niza “Srečanj” ob sodelovanju s Slovenskim klubom, bo v torek, 5. maja ob 20. uri v Gregorčičevi dvorani v Trstu. Na njej bodo sodelovali odgovorni urednik Novega glasa Jurij Paljk, novinar Primorskega dnevnika Sandor Tence, odgovorni urednik Radia Trst A Marij Čuk, novinarja RTV Slovenija Mirjam Muzenič in Radia Koper Božo Marinac ter odgovorni urednik spletnega portala Slomedia Darka Bradassi. Okroglo mizo bo povezovala Poljanka Dolhar.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst