fallback-thumbnail

SKGZ čestitala Primorskemu dnevniku za nov elektronski format

Slovensko kulturna-gospodarska zveza izraža posebno zadovoljstvo in čestitke Primorskemu dnevniku za nov elektronski format, ki na sodoben način valorizira naš manjšinski dnevnik. Tak privlačen pristop gotovo utrjuje vlogo časopisa v tem prostoru in preko spleta v svetu. V tem smislu je zelo pomembno dejstvo, da bodo informacije v celoti dosegljive številnim članom naše skupnosti, ki so iz raznih razlogov posejani po vseh celinah zemeljske oble in bodo tako lahko v vsakodnevnem tesnem stiku z našo realnostjo, piše v izjavi SKGZ. »Nenazadnje pa se že danes kaže dragocenost take internetne izdaje v koriščenju stalnega interagiranja z bralci, v sprotnem anketiranju in pozivanju k sodelovanju v obojestransko korist. V tem smislu pa ne moremo mimo poziva naj postane dnevnik tako v papirnati kot tudi spletni izdaji spodbujevalec koriščenja že priznanih pravic naše narodnostne skupnosti.« Ne moremo namreč mimo dejstva, da so že danes številne oblike zaščite daleč premalo koriščene. Pomislimo samo na dvojezične izkaznice in številna potrdila ter dokumente, ki so na razpolago v slovenski verziji. Prav v tem času se pripravljajo davčne prijave, kjer je sama Agencija za prihodke pred kratkim javno opozorila na možnost pridobivanja slovenskih izvodov. To predstavlja ponovno izziv in poziv pripadnikom naše narodnostne skupnosti naj se poslužujejo te možnosti, kot tudi vsem našim organizacijam, naj stalno spodbujajo h koriščenju te možnosti, saj drugače postane jasen dokaz mlačnosti in dejanske nepripravljenosti Slovencev v Italiji, da koristijo že pridobljene pravice. Naj bo torej tudi Primorski dnevnik z dragoceno vlogo, ki jo vsak dan opravlja, tisti aktivni spodbujevalec, ki nas stalno opozarja na naše odgovornosti in ne samo na odgovornosti zunanjih akterjev. Začnimo torej prav s kapilarnimi in vsakodnevnimi pozivi, tudi v obliki okenc na prvi strani Primorskega zato, da bomo končno normalno in kar se da avtomatično udejanjali naše pravice, piše v sporočilu SKGZ.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!