fallback-thumbnail

SKGZ čestita Zorku Pelikanu ob imenovanju za državnega sekretarja za Slovence v zamejstvu in po svetu

Slovenska kulturno-gospodarska zveza čestita novoimenovanemu državnemu sekretarju vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Zorku Pelikanu, ki je v zadnjem obdobju uspešno opravljal konzularne odgovornosti v Trstu.

Zorko Pelikan je oseba, ki manjšinsko problematiko dobro pozna in ji sledi že vrsto let. Pelikan je za časa Bajukove vlade že vodil resor za Slovence v zamejstvu in po svetu, sicer pa je z veliko mero občutljivosti in trezne preudarnosti vselej deloval v smeri iskanja dialoga in sinteze med različnimi potrebami in realnostmi Slovencev zunaj meja matične domovine.

V prihodnjem obdobju bo državni zbor Republike Slovenije obravnaval in sprejemal nov zakon, ki bo urejeval področje Slovencev v tujini, pri čemer bo moral sam vladni urad še odigravati pomembno vlogo posrednika tudi v institucionalnih odnosih z manjšinami. Pri vsem tem želijo tudi krovne organizacije slovenskih manjšin odigravati vlogo tvornega partnerja pri iskanju najboljših rešitev, ki naj realno prispevajo k razvoju in utrjevanju slovenskega jezika, kulture in identitete v novem in širšem evropskem prostoru.

SKGZ se dosedanjemu sekretarju Francu Pukšiču, ki se vrača v poslanske klopi, zahvaljuje za doprinos in trud, ki ga je vložil pri osnovanju novega zakonskega osnutka, s katerim se bo ponovno soočal tudi v novi vlogi poslanca.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst