dobrila-ksenija_0

SKGZ čestita slovenskim izvoljenim županom

 

 

Slovenska kulturno-gospodarska zveza čestita slovenskim izvoljenim županom. Današnji svet hitrih in velikih sprememb zahteva od vseh upraviteljev veliko znanja in naporov, da sledijo družbenemu razvoju in ga sooblikujejo. Prepričani smo, da bodo Monica Hrovatin, Sandy Klun, Tanja Kosmina na Tržaškem, Luca Pisk, Fabio Vizintin in Franca Padovan na Goriškem znali dobro upravljati občine. Želimo jim uspešno delo v korist in razvoj celotne skupnosti ter ustvarjanje pogojev za kakovostno bivanje občanov. Verjamemo, da želijo v naš prostor vnesti nove, celovite in dolgoročnejše poglede in pristope k reševanju in uresničevanju različnih družbenih izzivov. Vemo, da naši župani verjamejo v vrednote demokratičnega odločanja, zato bodo zavzeto zagovarjali načela kulturne raznolikosti in aktivnega sobivanja, se zavzemali tudi za utrditev in rast slovenske narodne skupnosti ter aktivno zagovarjali stališče, da je vsak posameznik s svojim aktivnim delovanjem sposoben prispevati k boljši družbi. Računamo na njihov prispevek k razvoju širše skupnosti in na tvorno sodelovanje tudi s slovenskimi organizacijami in ustanovami, saj je sinergija vseh nas tista, ki nam omogoča kakovostno sedanjost in obetavno prihodnost.

Vsem želimo veliko uspehov in zadoščenj. Zahvala naj gre tudi neizvoljenim kandidatom, ki so se izpostavili v volilni preizkušnji in s tem dokazali, da jim je pri srcu naša skupnost in njena prihodnost.

Predsednica Skgz Ksenija Dobrila in pokrajinska predsednica za Videmsko Luigio Negro sta naslovili čestitke tudi županom, ki so bili izvoljeni v občinah na Videmskem, ki spadajo v ozemeljski obseg izvajanja zaščitnega zakona.

 

Trst, 29. maja 2019

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti