Gaborvec

SKGZ čestita novoizvoljenim županom

Slovenska kulturno-gospodarska zveza čestita novoizvoljenemu županu Občine Devin Nabrežina Igorju Gabrovcu ter vsem ostalim županom, ki so bili izvoljeni v občinah na Goriškem in na Videmskem, ki spadajo v seznam zaščitnega zakona 38/2001.

Današnji svet hitrih in velikih sprememb zahteva od javnih upraviteljev veliko znanja in naporov, da sledijo družbenemu razvoju in ga sooblikujejo. SKGZ želi zato vsem županom uspešno upravljanje občin v korist in razvoj celotne skupnosti ter ustvarjanje pogojev za kakovostno bivanje občanov. V naš prostor naj župani vnesejo nove, celovite in dolgoročnejše poglede in pristope k reševanju in uresničevanju različnih družbenih izzivov. Župani naj bodo zagovorniki načela kulturne raznolikosti in aktivnega sobivanja ter naj se zavzemajo tudi za utrditev in rast slovenske narodne skupnosti. SKGZ računa na prispevek javnih upraviteljev k razvoju širše skupnosti in na tvorno sodelovanje tudi s slovenskimi organizacijami in ustanovami, saj sinergija in skupni pogledi nam omogočajo kakovostno sedanjost in obetavno prihodnost.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst