fallback-thumbnail

SKGZ čestita novemu škofovemu vikarju Antonu Bedenčiču

Predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudi Pavšič čestita novemu škofovemu vikarju za slovenske vernike tržaške škofije Antonu Bedenčiču ter se njegovemu predhodniku, msgr. Francu Vončini, zahvaljuje za skrb, ki jo je izkazal za vsesplošno rasti slovenske narodnostne skupnosti. V teh nelahkih časih, ki se izražajo tudi znotraj naše narodne skupnosti, je pomembno, da si vsi njeni dejavniki prizadevajo za njeno rast in premagovanje zdajšnjih ovir, ki niso le finančne narave. SKGZ je posebej cenila aktivno podporo, ki so jo tržaški, goriški in videmski škofje in z njimi tudi slovenski zamejski cerkveni krogi pokazali v prizadevanjih za sprejetje zaščitnega zakona. Danes se soočamo z novimi izzivi, ki so ravno tako pomembni za obmejni, večjezični in večkulturni prostor. Njegova rast in premagovanje starih zamer in izostrenih ideoloških razlik zahteva od vseh, ki na tem prostoru delujejo, konstruktivno in propozitivno vlogo. V tem smislu želi predsednik SKGZ novemu škofovskemu vikarju Antonu Bedenčiču veliko uspešnih rezultatov pri vodenju slovenskih vernikov tržaške škofije.

Povezane objave

Iz Čedada odločen poziv za dvojezično šolstvo
Stališče SKGZ ob dnevu spomina
8. februar, slovenski kulturni praznik