fallback-thumbnail

SKGZ čestita Ivu Vajglu

 

Spoštovani minister Ivo Vajgl,

dovolite mi, da Vam ob imenovanju na tako pomembno in prestižno vladno odgovornost v osebnem imenu, v imenu Slovenske manjšinske koordinacije ter v imenu Slovenske kulturno-gospodarske zveze iskreno čestitam in voščim obilo delovnega uspeha v interesu celotne slovenske narodne skupnosti in torej tudi tistega njenega dela, ki živi v sosednjih državah. Prepričan sem, da bomo predstavniki manjšin že v kratkem imeli priložnost, da se z Vami srečamo in skupaj ocenimo prioritete, ki jih velja že kratkoročno udejanjiti. Potrebno je tudi, da skupaj čimprej evidentiramo najprimernejše rešitve za vrsto odprtih vprašanj, ki zadevajo odnose Republike Slovenije do slovenskih manjšinskih skupnosti ter do držav, v katerih slednje živijo. Manjšinske skupnosti pričakujemo od matične države čimbolj jasno in perspektivno politiko v odnosu do nas in do prostora, v katerem delujemo. Nekatera vprašanja se lahko rešujejo po zakonodajni poti, hkrati pa je potreben tak načrt, ki bo znal politično postaviti in udejanjiti strategijo odnosov med matično državo in Slovenci, ki živijo zunaj njenih meja. Potrebujemo skratka državniški suveren pristop tudi do manjšinskega vprašanja, ki bo kot tak predstavljal najboljši pogoj za vsesplošno rast naših skupnosti in bo istočasno izraz novih evropskih dinamik.

Spoštovani gospod minister Vajgl, v pričakovanju na bližnje srečanje Vam ponovno izražam najlepše želje in uspeh na čelu zunanje politike naše skupne matične domovine.

Rudi Pavšič Predsednik

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst