20201215-Svet-Vlade-RS

Seja Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu

Na povabilo predsednika Vlade RS in predsednika Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu Janeza Janše je danes v Kongresnem centru Brdo zasedal Svet Vlade RS za Slovence v zamejstvu. Njegovi člani so predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem, ki imajo bogate izkušnje pri uveljavljanju skrbi za razvoj slovenske manjšine v sosednjih državah, ter slovenski ministri. Kot podpredsednica sveta je na seji sodelovala tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jaklitsch.

Osrednja razprava je bila namenjena dvema pomembnima temama: prihodnosti slovenstva v zamejstvu in ohranjanju slovenskega jezika in identitete v zamejskem prostoru ter o vlogi in odnosu  Republike Slovenije pri tem.

Uvodoma je zbrane pozdravil predsednik sveta premier Janša ter podal krajši pogled na prihodnost slovenstva v zamejstvu. Spregovoril je o skrbi za slovenski jeziki in identiteto, pri tem pa spomnil na misli pokojnega Justina Stanovnika »Identiteta je to, kar si in kar želiš biti«. Poudaril je krepitev sodelovanja kulturnih ustanov z obeh strani meja, vlogo mladih, ki morajo biti prioriteta vseh aktivnosti, spregovoril pa je tudi o strateškem odnosu Republike Slovenije na tem področju. Izpostavil je trud vlade pri krepitvi dobrih odnosov s sosedami, tudi z željo po čim boljšem uveljavljanju manjšinskih pravic naših rojakov v teh državah.

Ministrica dr. Helena Jaklitsch je pozdravila vse navzoče in izrazila svojo veselje, da se je današnje srečanje, kljub trenutnim epidemiološkim razmeram, lahko izvedlo. V nadaljevanju je na kratko predstavila aktivnosti in prizadevanja urada v tem letu ter načrt aktivnosti v prihodnjem. Urad je okrepil sodelovanje z ministrstvom za gospodarstvo, tudi z namenom ustvarjanja skupnega gospodarskega prostora, in z ministrstvom za kmetijstvo, ki ju povezuje projekt vzpostavitve vzorčne kmetije v Gorskem kotarju. Izpostavila je dobro sodelovanje z ministrstvom za izobraževanje, ki je eden ključnih sogovornikov pri podpori Slovencem v zamejstvu pri utrjevanju znanja slovenščine. Ministrica je tudi izpostavila pomembnost vključenosti vsebin s področja zamejstva v slovenske medije, kot eno pomembnejših korakov k bolj sistematičnem razmisleku o aktivnostih z namenom izboljšanja položaja v zamejskih skupnosti pa ocenjuje pripravo nove celovite strategije za prihodnjih 10 let.  »Sama to strategijo vidim z dveh vidikov – kot strategijo odnosa med Slovenijo kot matično domovino in Slovenci v zamejstvu, pa tudi kot strategijo, katere izvajanje bo prispevalo k večji ozaveščenosti o obstoju in delu naših narodnih skupnosti v sami Sloveniji«

Člani sveta iz zamejstva so pozdravili in se obenem zahvalili za sklic seje ter možnost predstavitve svojih pogledov, mnenj in izzivov, s katerimi se bodo slovenske skupnosti v sosednjih državah srečevale v prihodnosti. Izpostavili so tudi pričakovanja, ki jih imajo od Republike Slovenije pri strateških vprašanjih njihovega razvoja ter bilateralnega sodelovanja s sosednjimi državami na področju varstva in odnosa do slovenske skupnosti.

Strinjali so se, da je ohranjanje slovenskega jezika in slovenske identitete temeljni dejavnik obstoja slovenstva v zamejstvu. Raba slovenskega jezika na vseh področjih življenja, javnem, zasebnem/družinskem in upravnem, je ključna za ohranitev in razvoj slovenske identitete. Za dosego tega cilje so pomembne tako kulturne in ostale dejavnosti, ki krepijo medsebojno in čezmejno sodelovanje ter ohranjajo vez s Slovenijo. Pri tem imata vedno večjo vlogo in pomen vzgoja in izobraževanje v slovenskem jeziku na vseh nivojih, od jasli do mature. K povezanosti z matično domovino pa zagotovo prispevajo različne izmenjave; mladine, kulturnih društev in skupin, ki so bile v preteklosti bolj razvejane.

Na seji so se dogovorili, da bodo razpravo in razmislek glede prihodnosti slovenstva v sosednjih državah, s sodelovanjem pristojnih slovenskih državnih resorjev, nadaljevali in tako poskušali nadgraditi obstoječe politike in pripraviti novo strategijo, ki bo prilagojena novim izzivom medsebojnega partnerskega povezovanja in ohranjanja ter razvoja slovenstva v zamejstvu.

Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu, kot posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, sodeluje pri oblikovanju in izvajanju politik ter strategij Republike Slovenije na področju skrbi za Slovence v zamejstvu. Sodeluje pri izdelavi drugih strateških dokumentov in razvojnih programov ter sprejema stališča do dogodkov, povezanih z delovanjem in položajem Slovencev v zamejstvu. (Vir: spletna stran Vlade RS)

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst