fallback-thumbnail

Seja izvršnega odbora SKGZ posvečena gospodarstvu

Zadnja seja izvršnega odbora SKGZ pred poletnim premorom je bila posvečena pretežno obravnavi gospodarskega uspeha podjetij, v katera je SKGZ soudeležena preko včlanjenih skladov Tržaška matica in Trinko. V tem smislu sta uvodna posega imela predsednik Finančne družbe KB 1909 Boris Peric in direktor Jadranske finančne družbe Adriano Sossi. Finančna družba KB 1909 je bila v v minulem letu ponovno uspešna, saj se je občutno povečala tako višina realiziranega dobička kot tudi premoženja. Veliko je bilo investiranega tudi v projekte družbenega značaja, o čemer med drugim priča odprtje večnamenskega središča KB Center v Gorici. V zaključnem delu svojega posega je Peric izpostavil tudi razvojne smernice družbe, ki že v prihodnjem obdobju cilja na povišanje kapitala z vstopom novih partnerjev, kar bi še utrdilo njeno vlogo gospodarskega posrednika v novem brezmejnem prostoru. Adriano Sossi je s svoje strani predstavil poteze komaj nastale finančne družbe v Trstu, ki sicer z začetniškimi težavami vendarle skuša sprožiti nove gospodarske pobude tudi na Tržaškem. V bodočem bo nekaj načrtov steklo tudi v videmski pokrajini. Sejo izvršnega odbora SKGZ je vodil predsednik Rudi Pavšič, ki je v svojem poročilu izpostavil kar nekaj odprtih vprašanj, ki zadevajo slovensko narodno skupnost v Italiji in delovanje njenih organizacij in ustanov. Še vedno je pereče vprašanje finančnih dotacij iz Rima, ki so že od nekdaj nezadostne za nemoteno delovanje in razvoj načrtovanih dejavnosti. V tem smislu sta krovni organizaciji že nakazali italijanski vladi potrebo, da se višino finančne postavke poveča za približno trideset odstotkov. Pri tem gre upoštevati, da so finančni prispevki na isti višini že celih petnajst let, kar je že samo po sebi drastično oklestilo njihovo začetno vrednost. V zvezi s sklepi, ki jih je SKGZ sprejela na zadnjem deželnem kongresu, je Pavšič povedal, da so že stekla razmišljanja glede ustanovitve slovenskega večnamenskega središča v Benečiji, kjer organizacije trenutno ne razpolagajo niti s srednje veliko dvorano. Predsednikovo poročilo je zaobjelo tudi pregled političnih stikov s slovenskimi in italijanskimi oblastmi, pa tudi pričakovanja glede novega deželnega zaščitnega zakona, o katerem bo že po poletnem premoru razpravljal deželni svet FJK. V jesenskem času bo SKGZ priredila tudi notranji izobraževalni seminar z namenom, da se še poveča učinkovitost vodilnih organov zveze in članic. Na seji izvršnega odbora je predsednik Rudi Pavšič članu deželnega sveta SKGZ Milošu Budinu izrazil priznanje in čestitke zveze ob imenovanju na visoko funkcijo podsekretarja v sklopu Prodijeve vlade. „Priznanje Budinu pomeni priznanje naši skupnosti,“ je dejal Pavšič in pri tem izpostavil vlogo, ki jo bo Budin odigraval pri uresničevanju zaščitnega zakona in utrditvi sodelovanja s Slovenijo. Miloš Budin se je zahvalil za prejeto priznanje. „Sprejemam jo kot pripadnik gibanja SKGZ, ki že od nekdaj vrednoti logiko sodelovanja in pozitivne integracije“ je dejal Budin, ki je v nadaljevanju izrazil prepričanje, da bo Prodijeva vlada storila veliko koristnega tudi za Slovence in pri tem še posebej izpostavil potrebo po večjem povezovanju Italije s Slovenijo in širše proti vzhodu.

 

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti