fallback-thumbnail

Seja izvršnega odbora SKGZ

 

Izvršni odbor Slovenske kulturno-gospodarske zveze podpira vse pobude, ki gredo v smer dialoga in povezovanja jezikovno različnih skupnosti na obmejnem območju, ter vsa dejanja, ki povezujejo in prispevajo k odpravljanju nesoglasij in napetosti iz preteklosti. V tem smilu je sama Zveza organizirala srečanje s predstavniki ezulov iz Gorice in pozdravlja podobno pobudo, ki sta jo Slovenski klub in ezulsko združenje pripravila na tržaški Pomorski postaji. Pomenljivo je, da se je v podporo takšnih in podobnih procesov iskanja dialoga in pozitivne konfrontacije izrekel sam predsednik slovenske države Danilo Türk. Predsednik SKGZ Rudi Pavšič je v okviru iniciativ, ki povezujejo obmejni prostor, izpostavil nedavno srečanje kraških županov z obeh strani meje in izrazil željo, da bi to postal stalni forum upraviteljev celotnega obmejnega prostora. Na seji IO SKGZ so ocenili sklepe, predstavljene na prvi seji slovenske deželne komisije in ki zadevajo porazdelitev finančnih sredstev iz zaščitnega zakona, ki bodo v letošnjem letu za kak odstotek nižja v primerjavi z lanskim letom. Kar zadeva posebni fond za družbeno-ekonomski razvoj Slovencev na Videmskem, bo SKGZ v komisiji podpirala izbire, ki bodo nastale v Benečiji v sozvočju med predstavniki krovnih organizacij in javnih uprav. Predsednica za videmsko pokrajino Jole Namor je poročala o prizadevanjih, da bi v okviru tamkajšnje gorske skupnosti nastala konzulta za slovenska vprašanja. SKGZ pa z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se pojavljajo prve težave in odmiki od skupaj dogovorjenih stališčih glede realizacije večnamenskega središča v stavbi bivše dvojezične šole v Špetru. Opozoriti velja, da sta se za takšno rešitev zavzeli obe krovni organizaciji in dobili široko podporo tako v zamejskem prostoru kot v Sloveniji. Sedaj pa se pojavljajo predlogi za drugo lokacijo. SKGZ meni, da bi odstopanje od že skupaj sprejetih stališč lahko pomenilo dejansko neuresničitev projekta o večnamenskem središču, prvem takem objektu za Slovence v Benečiji. Člani vodstva krovne organizacije so bili tudi mnenja, da bo morala deželna uprava čimprej organizirati deželno manjšinsko konferenco, na kateri bi celovito obravnavali položaj naše skupnosti in njeno vlogo v okviru institucionalnih pristojnosti Dežele. Na ponedeljkovi seji, ki je potekala v Trstu, so ocenili zdajšnje priprave na občinske volitve v vseh treh pokrajinah, kjer je naša skupnost prisotna, ter se zaustavili pri nekaterih aktualnih problematikah znotraj manjšine. Predsednik Pavšič je posebej izpostavil zaskrbljujoče dejstvo, da se je veliko organizacij in ustanov znašlo v finančnih težavah, ki jih je treba čimprej sanirati in odpraviti morebitne kvarne posledice nastalega stanja. Apeliral je na upravne svete in vodstva, naj se prioritetno opredelijo za izvajanje sanacijskih planov in s tem zagotovijo našim organizacijam nemoteno delovanje. Minister za Slovence v zamejstvu Boštjan Žekš je na svojem nedavnem obisku v Trstu predsednika obeh krovnih organizacij informiral, da zdajšnja vladna večina namerava septembra spremeniti zakon za Slovence zunaj meja Republike Slovenije. V njem naj bi se lotili tudi problematike sestave Sveta za manjšine, ki naj bi ga premier Borut Pahor prvič sklicali konec meseca maja v sedanji sestavi, in sicer SSO, SKGZ in stranka SSk. Minister je nadalje sprejel predlog krovnih organizacij, da bi se v kratkem skupaj s predstavniki drugih resornih ministrstev srečal z manjšinskim gospodarskim omizjem, ki ga ob SKGZ in SSO sestavljajo še Kmečka zveza, SDGZ, obe slovenski banki in Finančna družba KB 1909. Na seji izvršnega sveta so se dotaknili tudi vprašanja Slovenske manjšinske koordinacije-Slomak. S tem v zvezi bo vodstvo SKGZ po deželnem kongresu posredovalo svoje videnje o nadaljnjem delovanju manjšinskega povezovalnega foruma z namenom, da se prepreči njegova šibitev. Z naslednjim ponedeljkom bo Slovenska kulturno-gospodarska zveza stopila v obdobje volilnih kongresov. Pokrajinski na Tržaškem bo 27. aprila, goriški in videmski pa 6. maja; deželni kongres bo 22. in 23. maja v Gorici oz. v Trstu. S tem v zvezi je predsednik Rudi Pavšič poročal o pripravah na kongrese ter se zaustavil pri nekaterih vsebinsko-kadrovskih predlogih. V pripravo na deželni kongres bodo v sodelovanju s Slovenskim klubom organizirali okroglo mizo, kako predstavniki medijev gledajo na SKGZ in samo manjšino. Srečanje z novinarji Primorskih novic, Primorskega dnevnika, Novega glasa, Radia Koper, Radia Trst A in RTV Slovenije bo v torek, 5. maja zvečer v Gregorčičevi dvorani. Na deželnem kongresu bodo tudi predstavili zaključke široko zastavljene ankete, ki jo je Slori pripravil glede vloga in perspektiv krovne organizacije.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti