seja-IO-15.5.2017

Seja Izvršnega odbora SKGZ

Deželno vodstvo SKGZ se je na svoji redni, seji ki je potekala na sedežu KD Ivan Trinko v Čedadu, seznanilo z delovanjem in težavami Novega Matajurja. Tednik Slovencev na Videmskem je že dalj časa v kriznem stanju, zato je moral upravni svet Zadruge uvesti solidarnostrno pogodbo. Zaposleni novinarji prejemajo nižje dohodke, vseeno pa zagotavljajo nemoteno izdajanje časopisa in skrbijo za njegovo kakovost. Kriza je posledica znižanja javnih prispevkov in fiziološkega višanja stroškov. Vodstvo tednika zaupa v nov državni zakon o založništvu, ki mu bo lahko omogočil izhod iz vse hujšega kriznega stanja. Predsednik SKGZ Rudi Pavšič je izpostavil vlogo beneškega časopisa, ki ni samo sredstvo informiranja, marveč tudi ene od pomembnejših postojank jezikovne in kulturne prepoznavnosti naše skupnosti na Videmskem.
Podobno vlogo odigrava tudi KD Ivan Trinko, najstarejše beneško društvo, o katerem je spregovorila predsednica Iole Namor. Že v načrtovani dejavnosti za letošnjo sezono je razvidno, da postaja to društvo vse bolj pomemben spodbujevalec povezovanja in širjenja slovenske prisotnosti na tem območju ter ustvarja pogoje za stalno medsebojno interakcije z večinskim delom prebivalstva. Namorjeva je poročala tudi o zglednem sodelovanju z Občino Čedad in o pozornosti, ki jo društvo namenja mlajšim zlasti pri utrjevanju znanja slovenskega jezika.
V nadaljevanju seje je predsednik Pavšič poročal o delovnem srečanju na italijanskem notranjem ministrstvu v Rimu v zvezi z vprašanjem korektnega pisanja slovenskih črk. Napovedal je delovni obisk ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazda Žmavca, ki bo jutri, 17. maja, obiskal organizacije v Benečiji, ter srečanje s slovenskim zunanjim ministrom Karlom Erjavcem glede vprašanja volilnega zakona. Pavšič se je nato zaustavil pri upravnih volitvah, ki bodo zadevale tudi nekatere občine videmske pokrajine, v katerih je prisotna naša narodna skupnost.
V petek, 19. maja, prireja SKGZ v Špetru predstavitev knjige o Milanu Kučanu, ki se bo udeležil dogodka skupaj z avtorjem Božom Repetom. Milan Kučan bo pred tem obiskal nekatere kraje v videmski pokrajini, na katerih je prisotna slovenska narodna skupnost.
Luigia Negro je seznanila prisotne o poteku obnovitvenih del v nastajajočem muzeju v Reziji, ki ga bodo slavnostno predali namenu v začetku jeseni. V okviru priprav na deželni kongres v naslednjem letu, bo vodstvo SKGZ priredilo v oktobru notranji seminar, na katerem bo tekla beseda o vlogi krovne organizacije v naslednjem srednjeročnem obdobju.
Trst, 16. maja 2017

Povezane objave

Evropske in občinske volitve: Slovenci v Italiji ostajajo zvesti demokratičnim naprednim silam
Romano Prodi na predstavitvi knjige o Mitji Volčiču in v Novi Gorici ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU
V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte